0lib.com - електронна бібліотека навчальної літератури для студентів України

Історія держави і права України

Розділ І. Вступ до курсу історії держави і права України
Передмова
Предмет історії держави і права України
Принципи та методи пізнання історико-правових явищ
Історіографія історії держави і права України
Розділ II. Держава та право Київської Русі (VI - початок XIII ст.)
Витоки української державності
Про назву "Русь"
Про норманську теорію
Загальний історичний огляд подій та особистостей
Поширення християнства в українських землях
Суспільний лад
Державний лад
Суд і процес
Правова система
Загальні висновки
Розділ III. Галицьке-Волинське князівство - продовження традиції русько-української державності (перша пол. XIII - друга пол. XIV ст.)
Загальний історичний огляд
Монголо-татарська навала та її наслідки
Суспільний лад
Державний лад
Церква. Спроби Риму запровадити унію
Правова система
Загальні висновки
Розділ IV. Литовсько-Руська держава та право (друга пол. XIV - перша половина XVI ст.)
Загальний історичний огляд
Суспільний лад
Магдебурзьке право
Виникнення українського козацтва
Державний лад
Церковне життя
Суді процес
Правова система
Загальні висновки
Розділ V. Українські землі під владою Речі Посполитої (друга пол. XVI-перша половина XVII ст.)
Загальний історичний огляд
Суспільний лад
Запорізьке козацтво - нова соціальна верства
Державний лад
Відродження української державності
Суді процес
Наступ католицизму. Берестейська церковна унія
Основні риси права
Загальні висновки
Розділ VI. Українська держава та право в роки Визвольної війни 1648-1654 рр.
Загальний історичний огляд
Українсько-московський договір 1654 р.
Зміни в суспільному ладі
Державний лад
Судова система та процес
Правова система
Загальні висновки
Розділ VII. Українська державність під іноземною зверхністю (друга половина XVII - XVIII ст.)
Загальний історичний огляд
Суспільний лад
Державний лад
Конституція Пилипа Орлика
Зміни в правовому становищі Запорізької Січі
Формування політичного устрою Південної України
Суді процес
Правова система
Загальні висновки
Розділ VIII. Україна під імперською окупацією (XIX - початок XX ст.)
Загальний історичний огляд
Суспільний лад
Державний лад
Суді процес
Правова система
Суспільно-політичний лад і право в Галичині. Північній Буковині і Закарпатті
Загальні висновки
Розділ IX. Відродження Української держави (березень 1917 - квітень 1918 рр.)
Загальний історичний огляд
Державний лад
Судова система
Правова система
Загальні висновки
Розділ X. Українська гетьманська держава (квітень - листопад 1918 р.)
Загальний історичний огляд
Державний лад
Судова система і правоохоронні органи
Правова система
Загальні висновки
Розділ XI. Українська Народна Республіка часів Директорії (листопад 1918 - листопад 1920рр.)
Загальний історичний огляд
Державний лад
Судова система
Правова система
Загальні висновки
Розділ XII. Західноукраїнська Народна Республіка (1918-1923 рр.)
Загальний історичний огляд
Державний лад
Злука ЗУНР і УНР
Судова система та інші правоохоронні органи
Правова система
Загальні висновки
Розділ XIII. Формування радянської державності в Україні (1917-1920 рр.)
Загальний історичний огляд
Державний лад
Судова система й інші правоохоронні та репресивні органи
Формування основ соціалістичного права
Загальні висновки
Розділ XIV. Соціалістична державність і право в Україні (1921-1929 рр.)
Загальний історичний огляд
Нова економічна політика в Україні
Державний лад
Судова система та інші правоохоронні органи
Правова система
Загальні висновки
Розділ XV. Держава і право України в період панування тоталітарного режиму (1929-1938рр.)
Загальний історичний огляд
Державний лад
Централізація правоохоронної системи і посилення ролі
позасудових репресивних органів
Правова система
Державність і право в західноукраїнських землях
Загальні висновки
Розділ XVI. Держава і право України в роки другої світової війни (1939-1945рр.)
Загальний історичний огляд
Західноукраїнські землі на першому етапі другої світової війни
Державний лад
Правоохоронні органи
Правова система
Загальні висновки
Розділ XVII. Держава і право України в перші повоєнні роки і в період десталінізації (1945 - перша пол. 1960-х рр.)
Загальний історичний огляд
Державний лад
Правоохоронні органи
Правова система
Загальні висновки
Розділ XVIII. Держава і право України в період неототалітарного режиму
(середина 1960-х - середина 1980-х рр.)
Загальний історичний огляд
Державний лад
Судова система та інші правоохоронні органи
Основні риси правової системи
Загальні висновки
Розділ XIX. Держава і право України періоду перебудови (1985-1991 рр.)
Загальний історичний огляд
Державний лад
Судова система та інші правоохоронні органи
Правова система
Загальні висновки
Розділ XX. Держава і право України на сучасному етапі (1991-1998 рр.)
Загальний історичний огляд
Державний лад
Судова система та інші правоохоронні органи
Правова система
Загальні висновки
Післямова
Хронологія головних подій в історії держави і права України


Скачати книгу
"Історія держави і права України"

Якщо Ви не дуже дружите з комп'ютером і Вам складно самостійно завантажити архів з книгою і розархівувати його, ввівши отриманий від нас пароль - телефонуйте, і ми докладно розповімо Вам, що і як робити, а якщо наші поради Вам не допоможуть, ми можемо просто вислати куплену Вами книгу без жодних паролів і архівів по електронній пошті.

Архів з книгою під паролем. Вартість пароля - 10 грн. Для отримання пароля зв'яжіться з нами за телефонами:

  (098) 636-74-58 - Київстар
  (099) 460-25-79 - МТС

і повідомте номер цієї книги - 049. Після цього перекажіть 10 грн. на мобільний рахунок одного з цих телефонів, і протягом 2-3 хвилин ми відправимо Вам SMS з паролем (якщо зателефонуєте - пароль просто продиктуємо).

Порядок переказу грошей в Київстар, МТС

Інші способи оплати: через платіжні термінали типу i-Box, WebMoney, Приват24, Portmone і т.д.

Наші гарантії

При виникненні запитань або сумнівів з нами завжди можна зв'язатися за будь-яким із указаних на цій сторінці телефонів. Не бажаєте тратитись на телефонний дзвінок - повідомте номер свого мобільного (наприклад, по e-mail) і ми зателефонуємо Вам самі.
Наш e-mail: librariu@gmail.com

Відносно авторських прав
Інформація для авторів та правовласників

 
 

Популярні книги з сайту 0lib.com:

Мальська М.П. та ін. Основи туристичного бізнесу:

Історичні передумови виникнення та розвитку туризму. Історія розвитку туризму в Україні. Туризм: види та форми. Поняття про туризм. Класифікації туризму. Туристична індустрія. Організатори туризму. Перевезення. Готельна індустрія. Система громадського харчування. Страхування. Система розваг. Банківські та фінансові послуги. Інформаційні послуги в туризмі. Безпека туристичної подорожі. Небезпека травмування. Вплив довкілля. Пожежна безпека. Біологічні чинники. Психофізіологічні навантаження. Небезпечні випромінювання. Хімічні чинники. Етап перевезення. Специфічні чинники ризику. Менеджмент у туризмі. Функція менеджменту "планування". Функція менеджменту "організація"...

Палеха Ю. І. Етика ділових відносин: Етика як сукупність знань про мораль та поведінку. Етика, етикеті мораль. Визначення понять «етика» та «етикет». Розвиток системи норм поведінки. Мораль та моральність. Роль звичок. Норми моралі. Діловий протокол. Протокол як форма ієрархічного порядку. Основні принципи ділового протоколу. Протокол у міжнародному спілкуванні. Підготовка програми перебування зарубіжної делегації. Економічна етика. Основи економічної етики. Зміни в економічних системах і стилях управління. Норми економічної етики. Вимоги до сучасного керівника. Етичні засади бізнесу. Стимулювання етичної поведінки. Загальні етичні установки. Етичні проблеми сучасного бізнесу. Соціальна відповідальність бізнесу. Постулати бізнес-етики...
Горгашич В. О. Морфологія української мови: Поняття про граматику. Граматичне значення. Граматична форма. Граматична категорія. Об'єкт і предмет морфології. Частини мови і принципи їх класифікації. Система частин мови за В. Виноградовим. Проблема поділу слів на частини мови в сучасному мовознавстві. Самостійні частини мови. Іменник. Загальна характеристика іменника як частини мови. Лексико-граматичні розряди іменників. Іменники конкретні і абстрактні. Іменники загальні і власні. Іменники предметні і речовинні. Іменники збірні і одиничні. Морфологічні ознаки іменника. Категорія істот і неістот. Категорія роду іменника. Засоби вираження категорії роду. Граматичний і семантико-граматичний рід іменників. Класифікація іменників за родами. Рід абревіатур...
Пашутинський Є.К. Діловодство кадрової служби: Основна організаційна документація. Штатний розпис. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Положення про структурний підрозділ. Колективний договір. Трудовий договір. Посадова інструкція. Документація з особового складу. Розпорядчі документи з особового складу. Прийняття на роботу. Переведення на іншу роботу. Звільнення працівників. Надання відпусток. Відрядження. Заохочення. Стягнення. Матеріальна відповідальність. Трудова книжка. Облік кадрів. Особова картка. Особова справа. Табельний облік робочого часу. Охорона праці. Організація охорони праці. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій. Зберігання кадрової документації...
Батутіна А.П., Ємченко І.В. Експертиза товарів: Якість як основна категорія товарної експертизи. Поняття якості товарів. Фактори формування і збереження якості товарів. Оцінювання якості товарів. Контроль якості товарів. Експертиза товарів. Загальні поняття, предмет, мета, завдання експертизи товарів. Класифікація експертиз. Суб'єкти і об'єкти експертизи, товарів. Методи товарної експертизи. Організація і техніка проведення експертизи. Товарознавча експертиза. Експертиза нормативної і супровідної документації. Експертиза кількості товарів. Експертиза якості товарів. Товарознавча судова експертиза товарів. Митна експертиза товарів. Санітарно-гігієнічна експертиза. Основні поняття санітарно-гігієнічної експертизи...

 
 

© 0lib.com - електронна бібліотека навчальної літератури