0lib.com - електронна бібліотека навчальної літератури для студентів України

Ортинський В.Л., Кісіль З.Р., Ковалів М.В. Управління в органах виконавчої влади України. Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 296 с.

ГЛАВА 1. НАУКА УПРАВЛІННЯ.....7
1.1. Історичний розвиток передумов сучасного управління.....7
1.2. Розвиток теорії управління.....9
ГЛАВА 2. СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ. УПРАВЛІННЯ В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ.....16
2.1 Поняття соціального управління. Предмет, завдання та зміст курсу «Основи управління в органах виконавчої влади».....16
2.2 Особливості управління органами виконавчої влади та основні напрямки його вдосконалення.....23
2.3 Принципи управління органами виконавчої влади.....25
2.4 Управління внутрішніми справами як самостійна галузь державного управління та його основні принципи.....36
2.5. Функції управління в органах виконавчої влади.....42
2.6. Правове забезпечення управління органами виконавчої влади.....47
2.6.1 Поняття, правового забезпечення управління органами виконавчої влади, його зміст і завдання.....47
2.6.2. Нормотворчість як система органів відомчого регулювання організації та діяльності органів виконавчої влади.....50
2.6.3. Процедура підготовки нормативних актів.....52
ГЛАВА 3. МЕТОДИ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ.....53
3.1. Науковий метод управління. Управлінський цикл.....53
3.2. Методи соціального управління та пізнання в органах виконавчої влади.....56
3.3. Методи впливу в органах виконавчої влади.....63
3.3.1. Переконання та примус як загальні методи впливу.....63
3.3.2. Організаційні методи.....68
3.3.3. Економічні методи.....69
3.3.4. Соціально-психологічні методи.....70
3.4. Примус у здійсненні державного управління.....74
3.4.1. Адміністративний примус як різновид державного примусу, його види.....74
3.4.2. Методи переконання і примусу в діяльності органів внутрішніх справ.....78
ГЛАВА 4. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА РОБОТА
В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ.....82
4.1. Управлінська інформація. Основні положення.....82
4.2. Поняття інформації та її види. Інформаційне забезпечення апаратів органів виконавчої влади.....86
4.3. Поняття аналітичної роботи та її основні напрями.....92
4.4. Аналітичні методи обґрунтування управлінських рішень у різних сферах. Сутність та визначення аналізу.....95
ГЛАВА 5. ПЛАНУВАННЯ В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ.....99
5.1. Сутність і роль планування в органах виконавчої влади.....99
5.2. Принципи планування та вимоги до планів органів виконавчої влади.....101
5.3. Система і структура планів органів виконавчої влади.....104
5.4. Зміст процесу планування та організація контролю за виконанням планів.....108
ГЛАВА 6. ПІДГОТОВКА ТА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ.....112
6.1. Природа управлінських рішень.....112
6.1.1. Загальні поняття про управлінське рішення.....112
6.1.2. Класифікація управлінських рішень і вимоги до них.....114
6.2. Управлінське рішення в циклі управління.....118
6.3. Підготовка управлінських рішень.....121
6.4. Прийняття управлінського рішення.....125
6.4.1. Основи теорії прийняття рішень.....125
6.4.2. Методи прийняття рішення.....133
6.4.3. Методи обґрунтування управлінських рішень.....135
6.4.4. Варіанти та організаційні способи прийняття рішень.....138
6.5. Принципи організації виконання управлінських рішень.....141
ГЛАВА 7. КОНТРОЛЬ ТА ОБЛІК В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ.....147
7.1. Поняття, зміст і визначення контролю як функції управління.....147
7.2. Принципи, форми та методи контролю в органах виконавчої влади.....151
7.3. Система контролю в органах виконавчої влади.....156
7.4. Поняття та види обліку в системі органів виконавчої влади.....159
ГЛАВА 8. РОЛЬ ТА МІСЦЕ КЕРІВНИКА В УПРАВЛІННІ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ.....161
8.1. Стиль та методи управління, їх застосування в умовах України.....161
8.2. Поняття та сутність стилю управління керівника в органах виконавчої влади.....171
8.3. Функції керівника у процесі управління органом виконавчої влади.....175
8.4. Вимоги, які пред'являються до керівника органу виконавчої влади.....177
8.5. Культура керівника органу виконавчої влади.....180
8.6. Особливості проведення нарад.....182
8.7. Організація ділових бесід.....186
ГЛАВА 9. СУТНІСТЬ ЛІДЕРСТВА.....191
9.1. Основи лідерства.....191
9.1.1. Природа та визначення поняття лідерства.....192
9.1.2. Лідерство і управління. Лідер і керівник.....194
9.1.3. Підходи до вивчення лідерства.....197
9.2. Традиційні концепції лідерства.....198
9.2.1. Лідерство і управління. Лідер і керівник.....198
9.2.2. Концепції лідерської поведінки.....200
9.3. Концепції ситуаційного лідерства.....202
9.3.1. Концепція лідерської поведінки Танненбаума-Шмідта.....202
9.3.2. Модель ситуаційного лідерства Фреда Фідлера.....203
9.3.3. Модель ситуаційного лідерства П. Херсея і К. Бланшарда.....204
ГЛАВА 10. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА В УКРАЇНІ. ПЕРСОНАЛ В УПРАВЛІННІ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ.....205
10.1. Державна служба в Україні та державні службовці.....205
10.2. Особливості проходження служби державними службовцями.....210
10.3. Класифікація посад державних службовців.....214
10.4. Служба в органах внутрішніх справ.....216
10.5. Зміст кадрової функції.....221
10.6. Поняття та класифікація персоналу ОВС. Вимоги до персоналу.....229
10.7. Методи відбору персоналу на службу в ОВС України.....235
ГЛАВА 11. КОНФЛІКТИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ.....242
11.1. Типологія конфлікту та причини його виникнення.....242
11.2. Основні стилі поведінки у конфліктній ситуації.....244
11.3. Аналіз та техніка розв'язання конфлікту.....248
11.4. Чинники конструктивного розв'язання конфлікту.....258
11.5. Застосування стратегій і методів для створення моделі поведінки у конфліктній ситуації.....254
11.6. Керівник і конфлікт. Очікування та реальність.....256
ГЛАВА 12. УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ.....266
12.1 Загальна характеристика конфліктів.....266
12.2 Профілактика конфліктів у діяльності органів виконавчої влади.....273
12.3 Управління конфліктами як метод їх розв'язання.....277
Література.....284


Скачати книгу
"Ортинський В.Л. та ін. Управління в органах виконавчої влади України "

Відскановані сторінки книги
"Ортинський В.Л. та ін. Управління в органах виконавчої влади України "

Книга представлена у форматі *.doc для Microsoft Word.

Відскановані сторінки книги для максимального зменшення розміру файлів представлені у форматі *.djvu. Для їх перегляду можна скористатися програмою WinDjView. Декодувати *.djvu у звичайні графічні формати можна за допомогою програми DjVu Small

Якщо Ви не дуже дружите з комп'ютером і Вам складно самостійно завантажити архів з книгою і розархівувати його, ввівши отриманий від нас пароль - телефонуйте, і ми докладно розповімо Вам, що і як робити, а якщо наші поради Вам не допоможуть, ми можемо просто вислати куплену Вами книгу без жодних паролів і архівів по електронній пошті.

Архіви з книгою під паролем. Вартість пароля - 10 грн. Для отримання пароля зв'яжіться з нами за телефонами:

  (098) 636-74-58 - Київстар
  (099) 460-25-79 - МТС

і повідомте номер цієї книги - 342. Після цього перекажіть 10 грн. на мобільний рахунок одного з цих телефонів, і протягом 2-3 хвилин ми відправимо Вам SMS з паролем (якщо зателефонуєте - пароль просто продиктуємо).

Порядок переказу грошей в Київстар, МТС

Інші способи оплати: через платіжні термінали типу i-Box, WebMoney, Приват24, Portmone і т.д.

Наші гарантії

При виникненні запитань або сумнівів з нами завжди можна зв'язатися за будь-яким із указаних на цій сторінці телефонів. Не бажаєте тратитись на телефонний дзвінок - повідомте номер свого мобільного (наприклад, по e-mail) і ми зателефонуємо Вам самі.
Наш e-mail: librariu@gmail.com

Відносно авторських прав
Інформація для авторів та правовласників

 
 

Популярні книги з сайту 0lib.com:

Гуменюк Б. І. Дипломатична служба: правове регулювання:

Поняття дипломатії та дипломатичної служби. Державні органи зовнішніх зносин. Структура і персонал дипломатичного представництва. Дипломатичний корпус. Встановлення дипломатичних відносин. Відкриття і припинення роботи дипломатичного представництва. Дипломатичні імунітети і привілеї. Функції дипломатичних представництв та засоби їх здійснення. Консульські установи та організація їхньої роботи. Багатостороння дипломатія. Міжнародні організації та конференції як форми дипломатичної практики. Спеціальні місії як форма дипломатії. Специфічні галузі дипломатії. Техніка ведення дипломатичних переговорів. Дипломатичне листування. Основні види дипломатичних документів...

Мельник Т.М. Гендерна експертиза українського законодавства: Сутність та необхідність гендерної експертизи законодавства. Понятійне визначення гендерної рівності, рівних прав і рівних можливостей. Проблеми, пов'язані з рівністю чоловіків і жінок в Україні. Що означає гендерна експертиза українського законодавства. Особливості розв'язання проблеми рівності соціальних статей в Україні та їх відображення в законодавстві. Труднощі проведення гендерної експертизи законодавства. Важливість та необхідність гендерної експертизи законодавства України. Методологічні та методичні основи гендерної експертизи українського законодавства. Методологічні підходи до проведення гендерної експертизи українського законодавства...
Теліпко В. Е., Дутова О. Г. Трудове право України: Трудове право: загальні положення. Поняття трудового права та історія його становлення. Предмет трудового права. Метод правового регулювання трудових відносин. Функції трудового права. Система трудового права. Джерела трудового права. Місце трудового права в системі права України. Основні принципи трудового права України. Трудові правовідносини та їх учасники. Поняття, види і сутність трудових правовідносин. Умови і підстави виникнення трудових правовідносин. Зміст трудових правовідносин. Принципи правового регулювання трудових правовідносин. Правосуб'єктність учасників трудових правовідносин. Профспілки та їх правовий статус у трудових правовідносинах. Правовий статус організацій роботодавців у трудових правовідносинах...
Мальська М.П. та ін. Основи туристичного бізнесу: Історичні передумови виникнення та розвитку туризму. Історія розвитку туризму в Україні. Туризм: види та форми. Поняття про туризм. Класифікації туризму. Туристична індустрія. Організатори туризму. Перевезення. Готельна індустрія. Система громадського харчування. Страхування. Система розваг. Банківські та фінансові послуги. Інформаційні послуги в туризмі. Безпека туристичної подорожі. Небезпека травмування. Вплив довкілля. Пожежна безпека. Біологічні чинники. Психофізіологічні навантаження. Небезпечні випромінювання. Хімічні чинники. Етап перевезення. Специфічні чинники ризику. Менеджмент у туризмі. Функція менеджменту "планування". Функція менеджменту "організація"...
Філософія / За ред. І.Ф. Надольного: Філософія буття і пізнання. Вступ до філософії та основні етапи її історичного розвитку. Філософія. Специфіка філософського осмислення дійсності. Світогляд як духовно-практичний феномен. Філософія, її предмет та функції. Роль філософії у житті суспільства. Історичний розвиток світової філософії. Філософія Стародавньої Індії. Філософія Стародавнього Китаю. Філософія стародавніх Греції і Риму. Середньовічна філософія. Філософія епохи Відродження. Філософія Нового часу. Проблема субстанції у філософії XVII ст. Філософія просвітництва XVIII ст. Німецька класична філософія. Марксистська філософія. Сучасна світова філософія. Некласична філософія кінця XIX - початку XX ст. Психоаналіз і неофрейдизм. Екзистенціальна філософія...

 
 

© 0lib.com - електронна бібліотека навчальної літератури