0lib.com - електронна бібліотека навчальної літератури для студентів України

Загальна психологія: Підручник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. - К.: Либідь, 2005. - С. 464.

Передмова.....3
Розділ І
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ
Предмет і завдання психологічної науки.....5
1.1. Предмет психології.....5
1.2. Завдання психологічної науки.....6
1.3. Місце психології в системі наук.....7
1.4. Галузі психологічних знань.....9
1.5. Мозок і психіка.....12
1.6. Школи, напрями, концепції у психології.....15
Контрольні запитання та завдання.....23
До історії психологічної думки.....24
2.1. Дохристиянські часи - XVIII ст.....24
2.2. Розвиток психологічної думки у XIX-XX ст.....29
Контрольні запитання та завдання.....49
Методи психології.....50
3.1. Загальні питання побудови психологічних досліджень.....50
3.2. Загальнонаукові методи.....52
3.3. Статистичний метод у психології.....53
3.4. Конкретні наукові методи.....65
Контрольні запитання та завдання.....76
Розвиток психіки та свідомості.....76
4.1. Поява і розвиток форм психічного відображення у тварин.....76
4.2. Механізми відображувальної діяльності на різних стадіях розвитку психіки.....84
4.3. "Мова" і спілкування тварин.....87
4.4. Відмінність психіки людини від психіки тварин.....92
4.5. Суспільно-історичний характер свідомості.....93
4.6. Свідомість та її структура. Свідоме й несвідоме в психічній діяльності людини.....94
4.7. Свідомість та ментальність.....98
Контрольні запитання та завдання.....100
Розділ II
ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ
Відчуття.....101
5.1. Поняття про відчуття.....101
5.2. Фізіологічна основа відчуттів.....103
5.3. Класифікація відчуттів.....105
5.4. Види відчуттів.....106
5.5. Основні властивості та закономірності відчуттів.....112
5.6. Індивідуальні особливості відчуттів.....118
Контрольні запитання та завдання.....119
Сприймання.....120
6.1. Поняття про сприймання.....120
6.2. Фізіологічна основа сприймання.....121
6.3. Роль моторних компонентів у сприйманні.....123
6.4. Загальні особливості сприймання.....125
6.5. Класифікація та види сприймання.....132
6.6. Індивідуальні особливості сприймання.....137
Контрольні запитання та завдання.....138
Мислення.....139
7.1. Поняття про мислення. Функції мислення.....139
7.2. Теорії мислення.....143
7.3. Змістовий бік мислення. Процес розуміння.....148
7.4. Функціонально-операційний бік мислення. Мислення як процес.....151
7.5. Логічні форми мислення як продукти мисленнєвого процесу.....154
7.6. Мислення як діяльність. Процес розв'язання задач. Цілемотиваційний бік мислення.....160
7.7. Види мислення.....165
7.8. Індивідуальні відмінності в мисленні людини.....167
7.9. Розвиток мислення.....171
7.10. Поняття про інтелект.....172
Контрольні запитання та завдання.....174
Пам'ять.....175
8.1. Поняття про пам'ять.....175
8.2. Теорії пам'яті.....176
8.3. Види пам'яті.....182
8.4. Процеси і закономірності пам'яті.....186
8.5. Індивідуальні особливості пам'яті.....199
8.6. Розвиток пам'яті.....200
Контрольні запитання та завдання.....203
Уява.....204
9.1. Поняття про уяву.....204
9.2. Фізіологічні основи процесів уяви.....207
9.3. Види уяви. Процеси уяви.....208
9.4. Розвиток уяви у дітей та її індивідуальні особливості.....214
Контрольні запитання та завдання.....218
Почуття.....219
10.1. Поняття про почуття та емоції.....219
10.2. Теорії емоцій.....222
10.3. Фізіологічна основа емоцій.....223
10.4. Вплив емоцій на людину.....226
10.5. Види емоцій.....228
10.6. Форми прояву почуттів.....238
10.7. Вищі почуття.....240
Контрольні запитання та завдання.....243
Увага.....244
11.1. Поняття про увагу.....244
11.2. Теорії уваги. Фізіологічні основи уваги.....245
11.3. Властивості уваги.....249
11.4. Види уваги.....254
11.5. Увага й особистість. Неуважність та її причини.....258
11.6. Розвиток уваги у школярів.....261
11.7. Основні критерії вихованості уваги.....263
Контрольні запитання та завдання.....265
Розділ III АКТИВНІСТЬ ТА ОСОБИСТІСТЬ
Діяльність як форма активності особистості.....266
12.1. Основні характеристики активності та діяльності.....266
12.2. Теорії діяльності.....272
12.3. Структура активності та діяльності.....275
12.4. Засвоєння діяльності.....279
12.5. Динаміка і саморегуляція активності особистості.....284
12.6. Основні види діяльності та їх розвиток в онтогенезі.....286
Контрольні запитання та завдання.....290
Психологія особистості.....290
13.1. Поняття про особистість.....290
13.2. Теорії особистості.....293
13.3. Структура особистості.....302
13.4. Спрямованість особистості.....304
13.5. Самосвідомість та "Я-концепція" особистості.....307
13.6. Особистісне зростання.....312
Контрольні запитання та завдання.....315
Темперамент.....316
14.1. Поняття про темперамент.....316
14.2. Історія розвитку вчення про темперамент.....317
14.3. Тип вищої нервової діяльності та темперамент.....320
14.4. Психологічна характеристика типів темпераменту.....322
14.5. Роль темпераменту в праці та навчанні.....325
14.6. Темперамент і проблеми виховання.....326
14.7. Вимоги діяльності та тип темпераменту.....327
Контрольні запитання та завдання.....328
Характер.....329
15.1. Поняття про характер.....329
15.2. Провідні риси характеру.....335
15.3. Акцентуйовані риси характеру.....338
15.4. Природа та вияви характеру.....343
15.5. Вчинок і формування характеру.....347
15.6. Формування характеру в дитинстві.....351
Контрольні запитання та завдання.....352
Здібності.....353
16.1. Поняття про здібності.....353
16.2. Якісна і кількісна характеристика здібностей.....357
16.3. Види здібностей.....359
16.4. Здібності, обдарованість, талант.....361
Контрольні запитання та завдання.....365
Вольова активність особистості.....365
17.1. Поняття про волю. Функції волі.....365
17.2. Історія розвитку уявлень про волю.....369
17.3. Воля як вища психічна функція.....374
17.4. Вольова регуляція поведінки.....376
17.5. Фази складної вольової дії.....382
17.6. Класифікація вольових якостей особистості.....385
17.7. Розвиток та виховання вольової активності людини.....388
Контрольні запитання та завдання.....390
Розділ IV ПСИХОЛОГІЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВЗАЄМОДІЙ
18. Спілкування.....392
18.1. Поняття про спілкування.....392
18.2. Функції та форми спілкування.....395
18.3. Структура спілкування.....398
18.4. Види спілкування.....400
18.5. Засоби спілкування.....404
18.6. Ефективність спілкування.....413
18.7. Стилі спілкування.....416
18.8. Оволодіння навичками спілкування.....419
Контрольні запитання та завдання.....421
19 Психологія міжособистісних стосунків.....422
19.1. Відносини, стосунки та ставлення.....422
19.2. Класифікація груп у психології.....426
19.3. Вплив спільності на індивіда.....433
19.4. Сприймання і розуміння людьми одне одного
як аспект міжособистісних стосунків.....436
Контрольні запитання та завдання.....439
Словник термінів.....441


Скачати книгу
"Загальна психологія"

Відскановані сторінки книги
"Загальна психологія"

Книга представлена у форматі *.doc для Microsoft Word.

Відскановані сторінки книги для максимального зменшення розміру файлів представлені у форматі *.djvu. Для їх перегляду можна скористатися програмою WinDjView. Декодувати *.djvu у звичайні графічні формати можна за допомогою програми DjVu Small

Якщо Ви не дуже дружите з комп'ютером і Вам складно самостійно завантажити архів з книгою і розархівувати його, ввівши отриманий від нас пароль - телефонуйте, і ми докладно розповімо Вам, що і як робити, а якщо наші поради Вам не допоможуть, ми можемо просто вислати куплену Вами книгу без жодних паролів і архівів по електронній пошті.

Архіви з книгою під паролем. Вартість пароля - 10 грн. Для отримання пароля зв'яжіться з нами за телефонами:

  (098) 636-74-58 - Київстар
  (099) 460-25-79 - МТС

і повідомте номер цієї книги - 335. Після цього перекажіть 10 грн. на мобільний рахунок одного з цих телефонів, і протягом 2-3 хвилин ми відправимо Вам SMS з паролем (якщо зателефонуєте - пароль просто продиктуємо).

Порядок переказу грошей в Київстар, МТС

Інші способи оплати: через платіжні термінали типу i-Box, WebMoney, Приват24, Portmone і т.д.

Наші гарантії

При виникненні запитань або сумнівів з нами завжди можна зв'язатися за будь-яким із указаних на цій сторінці телефонів. Не бажаєте тратитись на телефонний дзвінок - повідомте номер свого мобільного (наприклад, по e-mail) і ми зателефонуємо Вам самі.
Наш e-mail: librariu@gmail.com

Відносно авторських прав
Інформація для авторів та правовласників

 
 

Популярні книги з сайту 0lib.com:

Джужа О. М. та ін. Кримінологічна віктимологія:

Кримінологічна віктимологія: поняття, предмет, перспективи розвитку. Виникнення та розвиток кримінологічної віктимології. Поняття і предмет кримінологічної віктимології. Методологія кримінологічної віктимології. Завдання і практичне значення кримінологічної віктимології. Кримінологічна характеристика жертви злочину. Поняття та структура жертви злочину. Класифікація і типологія жертв злочинів. Поведінка потерпілого від злочину та її характеристика. Віктимність та її основні характеристики. Поняття та ознаки віктимності. Рівні та види віктимності. Кримінологічне значення вивчення віктимності. Віктимізація. Поняття та ознаки кримінологічної віктимізації. Кількісні та якісні характеристики кримінологічної віктимізації...

Лубська М. Мусульманське право. Сутність, джерела, структура: Мусульманське право як визначальна складова інституалізації ісламу. Методологічні засади розгляду проблем мусульманського права. Співвідношення та взаємозв'язок понять «шаріат», «фікх», «мусульманське право». Коран і суна як головні джерела мусульманського права. Взаємозв'язок філософсько-релігійної та релігійно-правової думок у ранньому ісламі. Ісламське теоретичне богослов'я і фікх. Філософсько раціоналізовані й містичні погляди на шаріат та фікх. Утворення ранніх релігійно-правових шкіл і методів вирішення духовно-правових питань. Релігійно-правові школи (мазхаби) сунітського та шиїтського спрямування. Ханафітський і малікітський мазхаби. Шафіїтський і ханбалітський мазхаби...
Сімейне право України / За ред. Гопанчука В.С: Поняття, предмет, принципи та система сімейного права. Етапи розвитку сімейного права. Перші декрети Радянської влади з питань сім'ї та шлюбу, перший сімейний кодекс РРФСР, їх значення. Перші декрети про шлюб та сім'ю в Україні. Перший сімейний кодекс України 1919 року. Сімейний кодекс України 1926 року. Зміни Кодексу УРСР 1926 року у зв'язку з виданням Закону від 27 червня 1936 року та Указу від 8 липня 1944 року. Основи законодавства СРСР і союзних республік про шлюб та сім'ю, Кодекс про шлюб та сім'ю України. Сімейний кодекс України 2002 року. Сімейні правовідносини. Сім'я, родинність, свояцтво: поняття та юридичне значення. Зміст сімейних правовідносин. Акти цивільного (громадянського) стану. Шлюб...
Корнєєв Ю. В., Мацелик М. О. Земельне право: Предмет, метод, система, джерела і принципи земельного права. Предмет земельного права. Методи земельного права. Система земельного права. Принципи земельного права. Поняття і види джерел земельного права. Конституція України і закони як основні джерела земельного права. Право власності на землю. Поняття права власності на землю. Земля як об'єкт права власності. Суб'єкти права власності на землю. Форми власності на землю в Україні. Право приватної власності. Право комунальної власності. Право державної власності. Підстави та порядок виникнення і припинення права власності на землю. Види права землекористування в Україні. Право постійного землекористування...
Мальська М. П. Туристичне країнознавство: Предмет і зміст туристичного країнознавства. Туризм у країнах Європи. Австрія. Андорра. Бельгія. Болгарія. Велика Британія. Греція. Данія. Естонія. Ірландія. Ісландія. Іспанія. Італія. Латвія. Литва. Монако. Нідерланди (Голландія). Німеччина. Норвегія. Польща. Португалія. Туреччина. Фінляндія. Франція. Хорватія. Угорщина. Україна. Чехія. Чорногорія. Швейцарія...

 
 

© 0lib.com - електронна бібліотека навчальної літератури