0lib.com - електронна бібліотека навчальної літератури для студентів України

Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. - К.: Видавничий центр «Академія», 2004. - 344 с.

1. Комунікативна лінгвістика як наука і навчальна дисципліна
2. Природа, компоненти і форми комунікації
Сутність, категорії комунікативної лінгвістики та її взаємозв'язки з іншими галузями знання.....7
Предмет і завдання комунікативної лінгвістики.....15
Методи комунікативної лінгвістики.....18
2.1. Природа спілкування і комунікації.....26
Спілкування і комунікація. Функції спілкування.....27
Відмінності спілкування людей і тварин.....29
Спілкування як діяльність. Типи спілкування.....31
Основні закони спілкування.....37
Особливості міжособистісного спілкування.....42
Тенденції розвитку сучасного спілкування.....45
Моделі комунікації.....47
2.2. Компоненти комунікації Елементарні компоненти і засоби комунікації.....51
Канали комунікації. Комунікативний шум.....54
Вербальні компоненти спілкування.....57
Невербальні компоненти спілкування.....58
Ситуативний контекст спілкування. Зворотний зв'язок у комунікації.....66
2.3. Форми мовного спілкування Класифікація форм мовного спілкування.....68
Діалог і його організація.....72
Організація полілогу.....82
2.4. Породження і сприйняття мовлення як основа комунікації Породження мовлення як процес 86
Моделі, етапи і рівні породження мовлення.....88
Проблеми, пов'язані з процесом сприйняття мовлення 97
Слухання і його роль у комунікації.....100
2.5. Загальна характеристика складових комунікативного акту Сутність комунікативного акту.....103 Прагматичні аспекти комунікації 105
Компоненти комунікативного акту, пов'язані з учасниками спілкування.....107
Гендерні аспекти спілкування.....112
Комунікативні інтенції. Стратегії мовленнєвого спілкування.....115
Мовна й комунікативна компетенція мовців.....122
Комунікативний кодекс.....126
3. Засоби мовного коду в комунікації
3.1. Складові комунікативного акту, пов'язані з мовним кодом.....136
Дискурс як процес і найзагальніша категорія організації мовного коду в спілкуванні.....137
Типи дискурсів.....138
Текст як результат і одиниця комунікації. Текст і дискурс.....146
Типологія текстів.....150
Інформація в дискурсах і текстах 154 Експліцитна та імпліцитна інформація в комунікації.....156
Мовленнєвий жанр.....159
Дискурс і мовленнєвий жанр.....168
Мовленнєвий акт
у структурі повідомлення.....169
Перформативи і констативи.....175
Імплікації та імплікатури дискурсу. Непрямий мовленнєвий акт.....178
Імпліцитна інформація в мовленнєвих актах.....181
Зіставлення пресупозицій та інших типів імпліцитної інформації.....184
3.2. Складові комунікації, пов'язані з риторикою мовлення і ситуацією спілкування
Стиль спілкування. Мовна особистість у комунікації.....186
Усне і писемне спілкування. Функціональний стиль мовлення.....191
Комунікативно-риторичні якості мовлення.....195
Етикет мовленнєвого спілкування 198 Регістр як категорія комунікації.....202
Тональність як складова мовленнєвого спілкування.....209
Атмосфера спілкування.....212
3.3. Комунікативні девіації (невдачі)
Сутність і природа комунікативних девіацій.....213
Типологія комунікативних девіацій.....215
4. Міжкультурна комунікація
Вплив національно-культурних чинників на процес спілкування 251
Аспекти мовного коду в міжкультурній комунікації.....257
Національно-культурна специфіка мовленнєвого етикету. Комунікативні табу.....261
Національно-культурна специфіка максим спілкування.....265
Невербальні особливості міжкультурної комунікації.....267
5. Аналіз комунікативних ситуацій
Комунікативний паспорт учасників спілкування.....271
Комплексний комунікативний аналіз і його складові.....273
Література.....304
Короткий термінологічний словник.....318


Можливість скачування даної книги заблокована на прохання правовласника.

Архіви з книгою під паролем. Вартість пароля - 10 грн. Для отримання пароля зв'яжіться з нами за телефонами:

  (098) 636-74-58 - Київстар
  (099) 460-25-79 - МТС

і повідомте номер цієї книги - 279. Після цього перекажіть 10 грн. на мобільний рахунок одного з цих телефонів, і протягом 2-3 хвилин ми відправимо Вам SMS з паролем (якщо зателефонуєте - пароль просто продиктуємо).

Порядок переказу грошей в Київстар, МТС

Інші способи оплати: через платіжні термінали типу i-Box, WebMoney, Приват24, Portmone і т.д.

Наші гарантії

При виникненні запитань або сумнівів з нами завжди можна зв'язатися за будь-яким із указаних на цій сторінці телефонів. Не бажаєте тратитись на телефонний дзвінок - повідомте номер свого мобільного (наприклад, по e-mail) і ми зателефонуємо Вам самі.
Наш e-mail: librariu@gmail.com

Відносно авторських прав
Інформація для авторів та правовласників

 
 

Популярні книги з сайту 0lib.com:

Слуцька Т.І. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені у сфері службової діяльності:

Історико-правовий аспект кримінально-правової боротьби зі злочинами у сфері службової діяльності. Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері службової діяльності. Поняття злочину у сфері службової діяльності. Об'єкт посягання злочинів у сфері службової діяльності. Об'єктивна сторона злочинів у сфері службової діяльності. Суб'єкт злочинів у сфері службової діяльності. Суб'єктивна сторона злочинів у сфері службової діяльності. Особливості кваліфікації злочинів у сфері службової діяльності та призначення покарання за їх вчинення. Кваліфікуючі ознаки злочинів, скоєних у сфері службової діяльності. Особливості покарання за злочини у сфері службової діяльності...

Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України: Поняття, суть і завдання кримінального процесу. Поняття, завдання та зміст кримінального процесу. Поняття стадій кримінального процесу та їх система. Кримінально-процесуальна форма, функції, правовідносини. Кримінально-процесуальний закон. Поняття, суть і завдання, кримінально-процесуального закону. Дія кримінально-процесуальною закону в просторі, часі та щодо осіб. Кримінально-процесуальна норма. Принципи кримінального процесу. Поняття, значення і система принципів кримінального процесу. Класифікація принципів кримінального процесу. Характеристика окремих принципів кримінального процесу. Учасники кримінального процесу. Поняття і класифікація учасників кримінального процесу...
Кучерявенко М. П. Податкове право України: Становлення та розвиток податкового законодавства України за часів незалежності. Зміна основ системи оподаткування України. Податок на додану вартість. Акцизний збір. Оподаткування прибутку підприємств. Плата за землю. Прибутковий податок із громадян. Податок на промисел. Місцеві податки й збори. Податкові органи України. Система оподаткування України в 1997-2001 р. Система оподаткування України за період з 2001 по 2008 р. Інститут податкового права. Місце інституту податкового права в системі фінансового права. Зміст і особливості інституту податкового права. Зв'язок податкового права з іншими галузями права. Наука податкового права. Предмет і метод податкового права. Предмет податкового права...
Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Загальні положення правоохоронної, судової та правозахисної діяльності. Юридичне визначення правоохоронної, судової та правозахисної діяльності. Поняття правоохоронного органу та правоохоронної діяльності. Поняття спеціальної правоохоронної діяльності та спеціального правоохоронного органу (служби). Поняття судової та правозахисної діяльності. Предмет дисципліни "Суд, правоохоронні та правозахисні органи України" та її місце серед інших юридичних дисциплін. Законодавство про діяльність суду, правоохоронних та правозахисних органів. Загальна характеристика правового регулювання діяльності суду, правоохоронних та правозахисних органів. Класифікація нормативно-правових актів про діяльність суду...
Юрківський В. М. Регіональна економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни: ЄВРОПА. Великобританія. Франція. Німеччина. Італія. «Малі» високорозвинені країни Західної Європи. Фінляндія (79). Швеція (82). Норвегія (84). Данія (87). Ісландія (89). Бельгія (90). Нідерланди (94). Люксембург (99). Швейцарія (100). Австрія (104). Інші країни Західної Європи. Ірландія (107). Португалія (110). Іспанія (113). Мальта (123). Греція (124). Центральна і Південно-Східна Європа. Польща (130). Чехія (138). Словаччина (141). Угорщина (144). Румунія (148). Болгарія (153). Країни колишньої Югославії та Албанія. Словенія (160). Хорватія (161). Боснія і Герцеговина (164). Югославія (166). Македонія (168). Албанія (169). ПІВДЕННО-ЗАХІДНА АЗІЯ. Туреччина. Кіпр. Ліван. Ізраїль. Кувейт...

 
 

© 0lib.com - електронна бібліотека навчальної літератури