Всі курсові роботи сайту

Історичні етапи розвитку спадкового права

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження історії розвитку спадкового права ... 5
1.1. Поняття та значення спадкового права ... 5
1.2. Принципи спадкового права ... 6
1.3. Поняття спадкування та спадкового правонаступництва ... 8
Розділ 2. Аналіз особливостей етапів історичного розвитку спадкового права ... 12
2.1. Право спадкування у первіснообщинному та рабовласницькому суспільствах ... 12
2.2. Феодальне спадкове право ... 13
2.3. Спадкове право капіталістичних країн ... 14
2.4. Дореволюційне спадкове право ... 15
2.5. Радянське спадкове право ... 16
Розділ 3. Особливості розвитку спадкового права України ... 19
3.1. Спадкування за законом у звичаєвому праві ... 19
3.2. Спадкування за заповітом у звичаєвому праві ... 28
3.3. Особливості спадкування у XX ст ... 30
3.4. Спадкове право незалежної України ... 32
Висновки ... 36
Література ... 38

Для придбання курсової роботи "Історичні етапи розвитку спадкового права" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Історичні етапи розвитку спадкового права"

Курсова робота "Історичні етапи розвитку спадкового права" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Історичні етапи розвитку спадкового права", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Історичні етапи розвитку спадкового права" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Договір банківського вкладу: Поняття банківського вкладу. Договір банківського вкладу згідно законодавства України. Основні правові характеристики договору банківського вкладу. Сторони договору банківського вкладу. Предмет договору банківського вкладу. Порядок внесення та повернення вкладу. Форма договору банківського вкладу. Зміст договору банківського вкладу. Ощадна книжка та ощадний сертифікат.
Державна реєстрація суб'єктів господарювання: Інститут державної реєстрації суб'єктів господарювання. Поняття та види суб'єктів господарювання. Поняття, ознаки та види господарської діяльності. Поняття суб'єктів господарювання. Види суб'єктів господарювання. Аналіз особливостей державної реєстрації суб'єктів господарювання. Державна реєстрація суб'єктів господарювання (загальна характеристика). Система державної реєстрації суб'єктів підприємництва. Державна реєстрація юридичних осіб. Державна реєстрація фізичної особи, яка має намір стати підприємцем.
Угоди на випадок смерті у римському праві: Теоретичні засади дослідження угод на випадок смерті. Основні поняття спадкового права. Історія виникнення і розвитку спадкового права. Юридична природа заповіту як односторонньої угоди на випадок смерті. Особливості спадкування за заповітом у римському праві. Необхідне спадкування (обов'язкова частка). Легати і фідеїкоміси. Прийняття спадщини.

Кожна вагома структурна частина курсової "Історичні етапи розвитку спадкового права" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Історичні етапи розвитку спадкового права" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Історичні етапи розвитку спадкового права" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Історичні етапи розвитку спадкового права" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Історичні етапи розвитку спадкового права