Всі курсові роботи сайту

Фізична особа як суб'єкт цивільного права

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття фізичної особи у цивільному праві України ... 5
1.1. Поняття фізичної особи ... 5
1.2. Ім'я фізичної особи ... 7
1.3. Місце проживання фізичної особи ... 9
Розділ 2. Цивільна правоздатність та дієздатність фізичної особи ... 11
2.1. Правоздатність фізичної особи ... 11
2.2. Цивільна дієздатність фізичної особи ... 13
2.3. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою і оголошення її такою, що померла ... 19
2.4. Опіка та піклування ... 24
Розділ 3. Фізична особа - підприємець ... 32
Висновки ... 35
Література ... 37

Для придбання курсової роботи "Фізична особа як суб'єкт цивільного права" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Фізична особа як суб'єкт цивільного права"

Курсова робота "Фізична особа як суб'єкт цивільного права" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Фізична особа як суб'єкт цивільного права", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Фізична особа як суб'єкт цивільного права" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Виникнення зобов'язань внаслідок заподіяння майнової, матеріальної та моральної шкоди: Теоретичні аспекти дослідження виникнення зобов'язань внаслідок заподіяння майнової, матеріальної та моральної шкоди. Поняття і значення зобов'язань з відшкодування шкоди. Підстави деліктної відповідальності. Система зобов'язань з відшкодування шкоди. Особливості виникнення зобов'язань внаслідок заподіяння майнової та матеріальної шкоди. Особливості виникнення зобов'язань внаслідок заподіяння моральної шкоди. Порядок визначення розміру моральної шкоди. Проблеми відшкодування моральної шкоди.
Позбавлення батьківських прав: Підстави та наслідки позбавлення батьківських прав. Підстави позбавлення батьківських прав. Наслідки позбавлення батьківських прав. Порядок позбавлення батьківських прав. Відібрання дитини від батьків без позбавлення їх батьківських прав.
Суддя господарського суду - головна особа господарського судочинства: Загальна характеристика правового статусу судді господарського суду. Вимоги до суддів. Порядок призначення. Гарантії діяльності суддів. Особливості правового статусу суддів в різних інстанціях. Суддя місцевого господарського суду. Суддя апеляційного господарського суду. Суддя Вищого господарського суду. Проблемні питання правового статусу суддів.

Кожна вагома структурна частина курсової "Фізична особа як суб'єкт цивільного права" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Фізична особа як суб'єкт цивільного права" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Фізична особа як суб'єкт цивільного права" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Фізична особа як суб'єкт цивільного права" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Фізична особа як суб'єкт цивільного права