Всі курсові роботи сайту

Формування принципів менеджменту на "Сталкер ІТК"

(курсова робота з менеджменту)

Вступ ... 4
Розділ 1. Загальна характеристика Товариства з обмеженою відповідальністю "Сталкер ІТК" ... 5
Розділ 2. Характеристика принципів менеджменту на ТзОВ "Сталкер ІТК" ... 8
Розділ 3. Використання методів менеджменту на ТзОВ "Сталкер ІТК" ... 10
Розділ 4. Формування функцій менеджменту на ТзОВ "Сталкер ІТК" ... 11
4.1. Планування ... 11
4.2. Організація взаємодії ... 17
4.3 Мотивація ... 20
4.4. Контроль ... 24
Розділ 5. Проектування комунікацій на ТзОВ "Сталкер ІТК" ... 27
Розділ 6. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень на ТзОВ "Сталкер ІТК" ... 29
Розділ 7. Організація управління конфліктами, перемінами та стресами ... 32
Розділ 8. Формування механізмів управління групами працівників на ТзОВ "Сталкер ІТК" ... 33
Розділ 9. Розробка пропозицій з організації та вдосконалення керівництва ... 35
Розділ 10. Організація праці менеджерів ... 40
Висновки ... 41
Література ... 43

Для придбання курсової роботи "Формування принципів менеджменту на "Сталкер ІТК"" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Формування принципів менеджменту на "Сталкер ІТК""

Курсова робота "Формування принципів менеджменту на "Сталкер ІТК"" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Формування принципів менеджменту на "Сталкер ІТК"", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Формування принципів менеджменту на "Сталкер ІТК"" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Розробка продуктово-ринкової стратегії підприємства ТзОВ "Сталкер ІТК": Короткий опис діяльності підприємства. Опис товару. Аналіз маркетингового середовища підприємства (економічне середовище, мікро- і макросередовище). Аналіз макросередовища. Аналіз мікросередовища. Розробка ринкової стратегії. Розробка продуктової стратегії. Товарна політика. Цінова політика. Збутова політика. Політика просування.
Еволюція грошових систем: Теоретико-методологічні засади дослідження еволюції грошових систем. Сутність і структура грошової системи. Види грошових систем та їх еволюція. Створення і розвиток грошової системи України. Основні етапи створення грошової системи України. Особливості та основні етапи проведення грошової реформи в Україні.
Кредитний механізм ринкової економіки: Теоретичні засади дослідження кредитного механізму ринкової економіки. Необхідність, зміст і принципи функціонування кредиту. Сутність кредиту. Теоретичні концепції кредиту. Аналіз особливостей кредитного механізму ринкової економіки. Стадії руху кредиту. Форми та види кредиту. Методи кредитування. Модернізація механізму банківського кредитування як фактор подолання фінансово-економічної кризи в Україні.

Кожна вагома структурна частина курсової "Формування принципів менеджменту на "Сталкер ІТК"" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Формування принципів менеджменту на "Сталкер ІТК"" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Формування принципів менеджменту на "Сталкер ІТК"" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Формування принципів менеджменту на "Сталкер ІТК"" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Формування принципів менеджменту на "Сталкер ІТК"