Всі курсові роботи сайту

Розробка маркетингових заходів для ВАТ "Луцький підшипниковий завод"

(курсова робота з маркетингу)

Вступ ... 3
1. Аналіз ефективності маркетингової діяльності підприємства ... 4
1.1. Аналіз загального стану підприємства ... 4
1.2. Ефективність виконання маркетингової функції на підприємстві ... 9
2. Розробка гіпотези маркетингової стратегії підприємства ... 11
2.1. Аналіз макросередовища ... 11
2.2. Аналіз мікросередовища ... 14
2.3. Формування гіпотези ... 15
3. Характеристика товарної політики та продукції підприємства ... 17
4. Цінова політика підприємства ... 21
5. Збутова політика підприємства ... 28
6. Політика просування товарів ... 32
7. Економічне обґрунтування курсової роботи ... 38
8. Планування та проведення маркетингових досліджень для перевірки сформульованої гіпотези ... 41
Висновки ... 44
Список літератури ... 45
Додатки ... 46

Для придбання курсової роботи "Розробка маркетингових заходів для ВАТ "Луцький підшипниковий завод"" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Розробка маркетингових заходів для ВАТ "Луцький підшипниковий завод""

Курсова робота "Розробка маркетингових заходів для ВАТ "Луцький підшипниковий завод"" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Розробка маркетингових заходів для ВАТ "Луцький підшипниковий завод"", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Розробка маркетингових заходів для ВАТ "Луцький підшипниковий завод"" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Форми підприємницької діяльності: Підприємництво: суть, функції, основні концепції. Сутність підприємництва і умови його існування. Поняття підприємця і підприємництва. Функції та умови існування підприємництва. Теорії і моделі підприємництва. Інноваційна модель формування підприємництва в Україні. Види підприємницької діяльності. Організаційно-правові форми і суб'єкти підприємництва. Організаційно-правові форми підприємництва. Класифікація підприємств за розміром. Малий бізнес. Нові види підприємницької діяльності.
Кредитна система ринкового господарства: Сутність кредитних відносин. Необхідність, зміст і принципи функціонування кредиту. Сутність кредиту. Стадії руху кредиту. Форми та методи кредитування. Методологічні основи класифікації форм і видів кредиту. Форми кредиту. Методи кредитування. Особливості функціонування кредитної системи в умовах ринку. Економічна роль і структура кредитної системи. Структура кредитної системи України та її еволюція.
Економічна характеристика карпатського економічного району: Роль економіки району в економіці країни. Природні умови і ресурси району. Населення і трудові ресурси району. Галузева структура, сучасний стан і розміщення господарства Карпатського економічного району. Стан довкілля в регіоні. Проблеми і перспективи розвитку регіону в нових економічних умовах.

Кожна вагома структурна частина курсової "Розробка маркетингових заходів для ВАТ "Луцький підшипниковий завод"" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Розробка маркетингових заходів для ВАТ "Луцький підшипниковий завод"" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Розробка маркетингових заходів для ВАТ "Луцький підшипниковий завод"" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Розробка маркетингових заходів для ВАТ "Луцький підшипниковий завод"" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Розробка маркетингових заходів для ВАТ "Луцький підшипниковий завод"