Всі курсові роботи сайту

ПРИРОДНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ

(курсова робота з РПС)

Вступ ... 3
Розділ 1. Структура природних умов та ресурсів України ... 4
Розділ 2. Особливості розміщення природних ресурсів України. Їх господарське використання ... 13
Розділ 3. Охорона навколишнього середовища і раціональне використання природних ресурсів ... 30 Висновки ... 37
Література ... 39

Для придбання курсової роботи "Природні ресурси України" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Природні ресурси України"

Курсова робота "Природні ресурси України" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Природні ресурси України", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Природні ресурси України" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Вплив сімейного виховання на дитину: Теоретико-методологiчнi засади впливу сімейного середовища на дитину. Батьківський приклад як елемент сімейного впливу. Основні помилки сімейного виховання. Батьківська любов як елемент сімейного виховання. Виховний діалог. Прийняття. Незалежність дитини. Основні проблеми сімейного виховання. Виховання і потреба в емоційному контакті. Виховання і потреба сенсу життя. Виховання і потреба досягнення. Виховання як реалізація визначеної системи. Виховання як формування визначених якостей. Цілі виховання.
Когнітивна психотерапія: Порушення когнітивної сфери. Теоретичні положення проблеми. Теорія особистості, запропонована Джорджем А. Келлі. Типи конструктів. Репертуарний тест рольових конструктів (Реп-тест). Психопатологія. Проблеми в системі конструктів. Самогубство і ворожість. Психопатологія у соціально-когнітивній теорії Бандури. Дисфункціональні очікування і дисфункціональні Я-концепції. Моделювання і направляюча участь. Когнітивна психотерапія. Основні поняття і методи когнітивної психотерапії. Психотехніка перевірки обґрунтованості автоматичних думок. Когнітивна психотерапія Аарона Бека. Раціонально-емотивна терапія (РЕТ) Альберта Елліса. Реальнісна терапія.
Технології соціальної роботи з надання допомоги малозабезпеченим сім'ям: Теоретичні засади дослідження технології соціальної роботи з малозабезпеченою сім'єю. Поняття малозабезпеченості. Соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям. Особливості технології соціальної роботи з надання допомоги малозабезпеченим сім'ям. Загальний огляд технологій соціальної роботи із малозабезпеченими сім'ями. Соціально-психологічне консультування малозабезпечених сімей. Методи та техніки роботи під час консультування та соціального супроводу.

Кожна вагома структурна частина курсової "Природні ресурси України" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Природні ресурси України" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Природні ресурси України" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Природні ресурси України" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Природні ресурси України