Всі курсові роботи сайту

Правоздатність і дієздатність іноземців

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття іноземців ... 5
1.1. Поняття іноземців і засади їх правового статусу ... 5
1.2. Поняття цивільної правоздатності і дієздатності іноземців ... 12
Розділ 2. Основні цивільні суб'єктивні права іноземців ... 19
2.1. Суб'єктивні права іноземців ... 19
2.2. Деліктні зобов'язання з участю іноземців ... 22
Розділ 3. Сімейні правовідносини при участі іноземців ... 24
3.1. Особливості укладання шлюбу між іноземцями і громадянами України ... 24
3.2. Майнові і особисті права та обов'язки подружжя ... 30
Висновки ... 35
Література ... 37

Для придбання курсової роботи "Правоздатність і дієздатність іноземців" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Правоздатність і дієздатність іноземців"

Курсова робота "Правоздатність і дієздатність іноземців" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Правоздатність і дієздатність іноземців", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Правоздатність і дієздатність іноземців" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Бюджетний процес в Україні та його учасники: Поняття та принципи бюджетного процесу. Учасники бюджетного процесу та їхні повноваження. Роль учасників бюджетного процесу на різних його стадіях. Повноваження учасників бюджетного процесу при складанні проекту Державного бюджету України. Повноваження учасників бюджетного процесу при розгляді та прийнятті Державного бюджету України та місцевих бюджетів. Повноваження учасників бюджетного процесу при виконанні бюджету. Звітність про виконання Державного і місцевих бюджетів.
Банкрутство: Поняття і суб'єкти банкрутства. Провадження в справах про банкрутство. Черговість задоволення вимог кредиторів.
Захист прав людини в російській федерації: Становлення конституційно-правового інституту прав людини в Російській Федерації. Роль органів державної влади в справі забезпечення прав людини. Проблемні аспекти пов'язані з рішеннями Європейського суду з прав людини.

Кожна вагома структурна частина курсової "Правоздатність і дієздатність іноземців" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Правоздатність і дієздатність іноземців" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Правоздатність і дієздатність іноземців" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Правоздатність і дієздатність іноземців" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Правоздатність і дієздатність іноземців