Всі курсові роботи сайту

ПРАВОВИЙ СТАТУС ДИТИНИ

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Дитина як суб'єкт сімейних правовідносин ... 5
Розділ 2. Встановлення походження дітей ... 14
2.1. Загальні правила визначення материнства та батьківства ... 14
2.2. Визначення походження дитини від матері та батька, які перебувають у шлюбі між собою ... 17
2.3. Визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою ... 19
2.4. Визнання батьківства за рішенням суду ... 27
Висновки ... 33
Список використаних джерел ... 35

Для придбання курсової роботи "Правовий статус дитини" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Правовий статус дитини"

Курсова робота "Правовий статус дитини" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Правовий статус дитини", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Правовий статус дитини" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Суддя господарського суду - головна особа господарського судочинства: Загальна характеристика правового статусу судді господарського суду. Вимоги до суддів. Порядок призначення. Гарантії діяльності суддів. Особливості правового статусу суддів в різних інстанціях. Суддя місцевого господарського суду. Суддя апеляційного господарського суду. Суддя Вищого господарського суду. Проблемні питання правового статусу суддів.
Правовий статус голови верховної ради України: Парламент (Верховна Рада) України у системі органів законодавчої влади. Верховна Рада в механізмі державної влади. Конституційний склад і структура парламенту України. Особливості правового статусу Голови Верховної ради України. Порядок обрання Голови Верховної Ради України. Обов'язки Голови Верховної Ради України. Правовий статус голови парламенту за законодавством європейських країн.
Національна безпека і оборона України: Конституційно-правові основи національної безпеки і оборони України. Поняття, об'єкти, суб'єкти і принципи національної безпеки. Національні інтереси України. Основні напрями державної політики національної безпеки України. Забезпечення національної безпеки України. Система забезпечення національної безпеки України. Поняття системи забезпечення національної безпеки та її елементи. Рада національної безпеки і оборони України. Оборона України. Поняття, основи та організація оборони. Підготовка держави і населення до оборони. Збройні сили України.

Кожна вагома структурна частина курсової "Правовий статус дитини" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Правовий статус дитини" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Правовий статус дитини" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Правовий статус дитини" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Правовий статус дитини