Всі курсові роботи сайту

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БДЖІЛЬНИЦТВА В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

(курсова робота з аграрного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади правового регулювання бджільництва в законодавстві України ... 6
1.1. Поняття бджільництва. Значення і розвиток галузі та її сучасний стан ... 6
1.2. Коротка історія бджільництва ... 13
1.3. Проблеми розвитку галузі ... 16
Розділ 2. Закон України "Про бджільництво" - основна правового регулювання галузі в Україні ... 17
2.1. Загальні положення Закону ... 17
2.2. Державне управління та регулювання в галузі бджільництва ... 18
2.3. Зайняття бджільництвом ... 19
2.4. Продукти бджільництва та їх використання ... 21
2.5. Професійна діяльність та фінансування заходів у галузі бджільництва ... 22
2.6. Охорона бджіл та відповідальність за порушення законодавства в галузі бджільництва. Міжнародне співробітництво ... 23
Розділ 3. Перспективи розвитку бджільництва в контексті Програми розвитку галузі бджільництва в Україні до 2011 року ... 27
3.1. Шляхи сприяння розвитку галузі ... 27
3.2. Освіта і підготовка кадрів бджільництва ... 30
3.3. Окупність інвестицій і ефективність виробництва ... 31
Висновки ... 33
Література ... 35

Для придбання курсової роботи "Правове регулювання бджільництва в законодавстві України" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Правове регулювання бджільництва в законодавстві України"

Курсова робота "Правове регулювання бджільництва в законодавстві України" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Правове регулювання бджільництва в законодавстві України", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Правове регулювання бджільництва в законодавстві України" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Купівля-продаж об'єктів приватизації: Елементи договору купівлі продажу об'єктів приватизації. Суб'єкти договірних відносин купівлі-продажу об'єктів приватизації. Характеристика об'єкта договору купівлі-продажу в процесі приватизації. Зміст договору купівлі-продажу об'єктів приватизації. Особливості укладення договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації. Особливості укладення договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації при викупі. Особливості укладення договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації на аукціоні. Визнання недійсним та розірвання договорів купівлі продажу об'єктів приватизації. Підстави і порядок визнання недійсними і розірвання договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації. Правові наслідки визнання недійсними договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації.
Правоздатність і дієздатність іноземців: Поняття іноземців. Поняття іноземців і засади їх правового статусу. Поняття цивільної правоздатності і дієздатності іноземців. Основні цивільні суб'єктивні права іноземців. Суб'єктивні права іноземців. Деліктні зобов'язання з участю іноземців. Сімейні правовідносини при участі іноземців. Особливості укладання шлюбу між іноземцями і громадянами України. Майнові і особисті права та обов'язки подружжя.
Значення бюджету для функціонування держави: Державний бюджет України як головний фінансовий план країни. Бюджет як економіко-правова категорія, його суть, поняття та значення для функціонування держави. Структура бюджету. Бюджетна система України: принципи побудови та складові бюджетної класифікації. Механізм державного регулювання бюджетних правовідносин. Процедурні питання прийняття бюджету. Виконання бюджету. Звітування щодо виконання бюджету. Шляхи вдосконалення формування державного бюджету України.

Кожна вагома структурна частина курсової "Правове регулювання бджільництва в законодавстві України" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Правове регулювання бджільництва в законодавстві України" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Правове регулювання бджільництва в законодавстві України" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Правове регулювання бджільництва в законодавстві України" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Правове регулювання бджільництва в законодавстві України