Всі курсові роботи сайту

МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ СОЛОУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

(курсова робота з макроекономіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теорія економічного зростання ... 5
1.1. Сутність, фактори, джерела і типи економічного зростання ... 5
1.2. Моделі економічного зростання ... 8
1.2.1 Модель Є. Домара ... 8
1.2.2. Модель Р. Харрода ... 10
1.2.3. Модель Р. Солоу ... 12
1.2.4. Модель П. Ромера ... 23
Розділ 2. Аналіз стану економічного зростання в Україні у 2004-2005 рр ... 26
2.1. Економіка України за січень-грудень 2004 р ... 26
2.2. Позитивні та негативні ефекти економічного зростання в Україні ... 29
2.3. Стан економічного зростання у січні - лютому 2005 р ... 34
Розділ 3. Перспективи економічного зростання України з урахування моделі Р. Солоу ... 37
Висновки ... 43
Література ... 46

Для придбання курсової роботи "Модель економічного зростання Солоу та перспективи для України" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Модель економічного зростання Солоу та перспективи для України"

Курсова робота "Модель економічного зростання Солоу та перспективи для України" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Модель економічного зростання Солоу та перспективи для України", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Модель економічного зростання Солоу та перспективи для України" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Формування принципів менеджменту на ТзОВ "Сталкер ІТК": Загальна характеристика Товариства з обмеженою відповідальністю "Сталкер ІТК". Характеристика принципів менеджменту на ТзОВ "Сталкер ІТК". Використання методів менеджменту на ТзОВ "Сталкер ІТК". Формування функцій менеджменту на ТзОВ "Сталкер ІТК". Планування. Організація взаємодії. Мотивація. Контроль. Проектування комунікацій на ТзОВ "Сталкер ІТК". Розробка механізмів прийняття управлінських рішень на ТзОВ "Сталкер ІТК". Організація управління конфліктами, перемінами та стресами. Формування механізмів управління групами працівників на ТзОВ "Сталкер ІТК". Розробка пропозицій з організації та вдосконалення керівництва. Організація праці менеджерів.
Сегментація ринку: Поняття і основні теоретичні аспекти сегментації ринку. Основні принципи сегментації ринку. Визначення цільового ринку. Закріплення позиції товару на ринку. Особливості сегментації на споживчому ринку. Особливості ринкової сегментації та позиціювання товарів на промисловому ринку. Основні стратегії сегментації. Критерії сегментації. Приклади сегментування промислового ринку. Оцінка привабливості ринкових сегментів. Позиціювання промислових товарів.
Закономірності виникнення, суть, еволюція і форми грошей: Виникнення і сутність грошей. Закономірності виникнення грошей. Сутність грошей. Теорії грошей. Еволюція грошей. Поняття "еволюція грошей" та її основні етапи. Вартість сучасних грошей та їхня сталість. Форми грошей та їх еволюція.

Кожна вагома структурна частина курсової "Модель економічного зростання Солоу та перспективи для України" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Модель економічного зростання Солоу та перспективи для України" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Модель економічного зростання Солоу та перспективи для України" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Модель економічного зростання Солоу та перспективи для України" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Модель економічного зростання Солоу та перспективи для України