Всі курсові роботи сайту

Маркетингова інформація на ВАТ "Львівський міський молочний завод"

(курсова робота з маркетингу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Інформаційне забезпечення маркетингових досліджень ... 5
1.1. Маркетингова інформація, її види ... 5
1.2. Джерела маркетингової інформації ... 10
1.3. Маркетингова інформаційна система (МІС) ... 12
1.4. Маркетингова розвідка: цілі, джерела і методи одержання інформації ... 16
Розділ 2. Необхідність і значення маркетингової інформації на ВАТ "Львівський міський молочний завод" ... 21
1.1. Маркетингові дослідження продукту ... 21
2.2. Дослідження ринкового середовища вибраного товару ... 24
2.3. Дослідження споживачів ... 26
2.4. Дослідження цінової політики та стратегії збуту фірми стосовно вибраного товару ... 27
2.5. Дослідження стратегії просування товару фірми ... 32
2.6. Застосування різноманітних методів збору маркетингової інформації при проведенні маркетингового дослідження ... 35
2.7. Планування маркетингового дослідження із визначеної проблеми ... 36
Висновки ... 39
Література ... 41
Додатки ... 43

Для придбання курсової роботи "Маркетингова інформація на ВАТ "Львівський міський молочний завод"" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Маркетингова інформація на ВАТ "Львівський міський молочний завод""

Курсова робота "Маркетингова інформація на ВАТ "Львівський міський молочний завод"" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Маркетингова інформація на ВАТ "Львівський міський молочний завод"", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Маркетингова інформація на ВАТ "Львівський міський молочний завод"" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Вторинний ринок праці: Сутність ринку праці в економічній теорії. Поняття ринку праці, його елементи і функції. Теоретичні основи аналізу ринку праці. Первинний і вторинний ринок праці. Поняття вторинної зайнятості. Аналіз стану вторинного ринку праці в Україні. Загальна характеристика стану ринку праці в Україні. Аналіз вторинного ринку праці в Україні.
Ефективне використання економічних ресурсів: Поняття та особливості економічних ресурсів. Фактори виробництва та їх взаємодія. Виробничий потенціал і межа виробничих можливостей. Економічні потреби суспільства та необхідність ефективного використання ресурсів. Економічні потреби, їх сутність і структура. Безмежність потреб. Закон зростання потреб. Шляхи досягнення стану ефективного використання економічних ресурсів. Ефективність суспільної праці та розширення джерел багатства суспільства. Зміст і типи економічного зростання. Рушійні сили економічного зростання (прогресу). Вплив НТР на економічний розвиток.
Система підприємництва в Україні: Підприємництво, його сутність, ознаки і особливості. Сутність підприємництва і умови його існування. Поняття підприємця і підприємництва. Функції та умови існування підприємництва. Зміст, основні принципи, ознаки та особливості підприємництва. Організаційно-правові форми і суб'єкти підприємництва. Суб'єкти і об'єкти підприємництва. Організаційно-правові форми підприємництва. Класифікація підприємств за розміром. Малий бізнес. Нові види підприємницької діяльності. Формування системи підприємництва в Україні (інноваційна модель). Формування підприємницького середовища. Передумови активізації підприємництва. Інноваційна модель формування підприємництва в Україні.

Кожна вагома структурна частина курсової "Маркетингова інформація на ВАТ "Львівський міський молочний завод"" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Маркетингова інформація на ВАТ "Львівський міський молочний завод"" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Маркетингова інформація на ВАТ "Львівський міський молочний завод"" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Маркетингова інформація на ВАТ "Львівський міський молочний завод"" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Маркетингова інформація на ВАТ "Львівський міський молочний завод"