Всі курсові роботи сайту

КУРСОВІ РОБОТИ З ІСТОРІЇ ПРАВА

Берестейська церковна унія 1596 року, її зміст та наслідки
Білоцерківський договір 1651 р., причини його прийняття, зміст та наслідки
Велика Хартія вольностей 1215 р.
Виникнення та припинення юридичних осіб у римському праві
Впровадження та застосування магдебурзького права на українських землях XIV-XVI ст.
Вчення Фоми Аквінського
Вчення Ш.Л. Монтеск'є про державу
Галицький крайовий сейм, його склад та компетенція
Держава і право України в післявоєнний період 40-50-х рр.
Державний лад і реформи Московської Русі (кінець 15 - середина 17 століть
Державний та суспільний лад Київської Русі
Державні інститути Стародавнього Риму
Державно-правові утворення стародавнього часу на території України середини 5 століття до н.е. - 5 століття н.е.
Джерела права Литовсько-Польської доби
Завдаток у римському приватному праві
Інтерес у римському приватному праві
Історія світового конституційного розвитку
Князівська влада в період єдності та децентралізації Русі
Кодекс Наполеона (Цивільний Кодекс 1804 року)
Конституція УНР 1918 року
Кревська Унія 1385 року: причини прийняття, зміст та значення
Ліквідація Запорізької Січі: причини та наслідки
Люблінська Унія 1569 року, причини прийняття її зміст та значення
Мiжнародне становище козацтва в 1648-1654 рр.
Обмеження правоздатності в римському праві
Операція "Вісла"
Переяславські і Батуринські гетьманські статті: причини їх прийняття, характеристика і значення
Політико-правова доктрина марксизму
Поняття і форми вини в римському приватному праві
Право Литовської доби
Правова система Великого князівства Литовського
Проблеми держави і права в програмних документах ОУН
Просторова редакція Руської Правди: її характеристика та значення
Система права УНР доби Директорії та її характеристика
Судова реформа 1564-1566, її причини та наслiдки
Судова реформа 1864 р., її причини та наслiдки
Судова реформа 1922 року
Судова реформа К. Розумовського 1760-1763 років
Теорія народного суверенітету Ж.-Ж. Руссо
Угоди на випадок смерті у римському праві
Умови дійсності правочинів у Римському приватному праві
Характеристика Афінського права
Юліан Вассиян - ідеолог націоналізму
Явище Отаманщини в Україні, його причини і сутність

Інші курсові роботи:

Нелегальна міграція. адміністративно-правовий механізм протидії: Теоретичні засади дослідження адміністративно-правового механізму протидії нелегальній міграції. Сутність нелегальної міграції. Проблема нелегальної міграції в Україні. Адміністративно-правовий механізм протидії нелегальній міграції. Поняття адміністративно-правового механізму протидії нелегальній міграції. Нормативні основи протидії нелегальній міграції. Суб'єкти протидії нелегальній міграції на Україні. Попередження і припинення в механізмі протидії нелегальній міграції. Адміністративна відповідальність в механізмі протидії нелегальній міграції.
Злочини проти власності: Поняття і види злочинів проти власності. Об'єкт і предмет посягання злочинів проти власності та суб'єкт їх вчинення. Види злочинів проти власності за формою вини, корисливі та некорисливі злочини. Злочини проти власності за способом їх вчинення. Таємно і відкрито. З насильством і без насильства. З проникненням і без проникнення. Кваліфікуючі ознаки злочинів проти власності. Повторність і рецидив злочинів проти власності та їх кваліфікація. Розмір заподіяної шкоди як кваліфікуюча ознака злочинів проти власності.
Управління в сфері соціального захисту населення: Соціальний захист та його організаційно-правові форми. Концепції, форми та системи соціального захисту: зарубіжний досвід. Поняття соціального захисту та його структура в Україні. Організаційно-правові форми та види соціального захисту в Україні. Правовідносини у сфері соціального захисту. Особливості правовідносин у сфері соціального захисту, їх склад та загальна характеристика. Суб'єкти, об'єкти та зміст правовідносин у сфері соціального захисту. Особливості управління у сфері соціального захисту населення. Організаційно-правові засади державного управління у сфері соціального захисту населення. Правовий статус Міністерства праці та соціальної політики України. Інші органи виконавчої влади, що здійснюють державне управління в сфері соціального захисту населення. Місцеве самоврядування і соціальний захист населення.
Провадження у цивільних справах за участі іноземних осіб: Поняття та особливості правового регулювання цивільного судочинства з іноземним елементом. Правове становище іноземців у цивільному процесі. Право на звернення до суду за захистом і на судовий захист. Внесення застави і судові витрати. Цивільна процесуальна правоздатність і дієздатність іноземців. Представництво іноземців консулами. Особливості провадження у справах з іноземним елементом. Підсудність справ з іноземним елементом. Докази і доказування у справах з іноземним елементом. Виконання доручень іноземних судів.
Повноваження апеляційного суду: Повноваження апеляційного суду. Відхилення апеляційної скарги і залишення рішення без змін. Відхилення скарги на ухвалу суду першої інстанції або зміни чи скасування ухвали. Скасування рішення суду першої інстанції. Проголошення рішень та ухвал. Порядок ухвалення рішень та постановлення ухвал апеляційним судом. Ухвала та рішення апеляційного суду, їх зміст. Проголошення рішення та ухвали апеляційним судом, набрання ними законної сили. Видача копій та повернення справи. Видача або направлення копій судових актів особам, які брали участь у справі. Повернення справи.

Курсові роботи з історії права