Всі курсові роботи сайту

КУРСОВІ РОБОТИ З ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Акціонерний капітал та його ринкова вартість
Амортизаційна політика
Аналіз розподілу і використання прибутку підприємства
Аналіз фінансової звітності підприємства
Банкрутство у зарубіжних країнах
Боргові зобов'язання у практиці розрахунків підприємств
Вихідні грошові потоки та механізм управління ними
Доходи сільськогосподарських підприємств
Загальна концепція управління прибутком
Зарубіжний досвід розрахунків підприємств
Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства
Комерційний кредит
Методи визначення надходжень від виконання господарських операцій. Прибуток підприємства та система показників, які розраховуються на його основі. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства
Модель фінансової діяльності підприємства
Оперативний контроль за надходженням виручки від реалізації. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства. Внутрішні джерела фінансової санації
Операції на товарній біржі у господарській діяльності підприємств
Оподаткування бартерних операцій
Оподаткування прибутку підприємства
Організація фінансової діяльності підприємства
Оцінка вартості підприємства
Планування прибутку та рентабельності. Оцінка фінансової стійкості, стабільності та рентабельності підприємства. Порядок проведення фінансової санації та проект фінансового оздоровлення підприємства
Планування прибутку та рентабельності. Оцінка фінансової стійкості, стабільності і рентабельності підприємства. Порядок проведення фінансової санації та проект фінансового оздоровлення підприємства
Плата за землю
Платіжна дисципліна
Податковий кредит
Податкові пільги
Позичковий капітал підприємства
Порівняльний аналіз довгострокових джерел фінансування діяльності підприємства
Порівняльний аналіз різних джерел фінансування діяльності підприємства
Портфель цінних паперів підприємства
Сутність акціонерного капіталу
Умови прибутковості роботи підприємства. Методи фінансового планування в зарубіжних фірмах. Економічна сутність санації підприємств та прийняття рішення про її проведення
Управління дебіторською заборгованістю підприємства
Фінансове забезпечення простого відтворення засобів підприємства (амортизаційна політика)
Фінансовий аналіз показників діяльності підприємства
Фінансові ресурси підприємства
Формування та використання доходів від операційної діяльності
Формування фінансових ресурсів підприємства
Ціноутворення на підприємстві

Інші курсові роботи:

Об'єкт адміністративного проступку: поняття і види: Теоретичні засади дослідження об'єкту адміністративного проступку. Поняття адміністративної відповідальності та її особливості. Адміністративний проступок як підстава адміністративної відповідальності. Розмежування адміністративних проступків і злочинів. Розмежування адміністративних і дисциплінарних проступків. Аналіз особливостей об'єкту адміністративного проступку. Поняття складу адміністративного проступку та його види. Характеристика об'єкта складу адміністративного проступку та його види. Класифікація об'єктів адміністративних проступків.
Дільничний інспектор як суб'єкт попередження злочинності: Теоретичні засади дослідження попередження злочинності. Поняття попередження злочинності. Об'єкти, рівні й форми профілактики злочинності. Суб'єкти попереджувальної діяльності і їх класифікація. Дільничний інспектор у системі попередження злочинності. Правовий статус дільничного інспектора міліції. Правове регулювання діяльності дільничних інспекторів міліції. Форми діяльності дільничних інспекторів міліції. Методи діяльності дільничних інспекторів міліції. Взаємодія дільничних інспекторів з іншими службами міліції, іншими державними органами та громадськістю.
Заходи адміністративного примусу: Поняття адміністративного примусу. Поняття та ознаки правопорушення. Адміністративний примус, його види. Законодавче регулювання застосування основних елементів заходів адміністративного примусу. Законодавче регулювання застосування заходів адміністративного запобігання. Законодавче регулювання застосування заходів адміністративного припинення. Заходи адміністративного стягнення. Поняття і основні риси адміністративної відповідальності. Законодавчі основи адміністративної відповідальності. Поняття та сутність актів адміністративного примусу.
Управління в сфері соціального захисту населення: Соціальний захист та його організаційно-правові форми. Концепції, форми та системи соціального захисту: зарубіжний досвід. Поняття соціального захисту та його структура в Україні. Організаційно-правові форми та види соціального захисту в Україні. Правовідносини у сфері соціального захисту. Особливості правовідносин у сфері соціального захисту, їх склад та загальна характеристика. Суб'єкти, об'єкти та зміст правовідносин у сфері соціального захисту. Особливості управління у сфері соціального захисту населення. Організаційно-правові засади державного управління у сфері соціального захисту населення. Правовий статус Міністерства праці та соціальної політики України. Інші органи виконавчої влади, що здійснюють державне управління в сфері соціального захисту населення. Місцеве самоврядування і соціальний захист населення.
Треті особи в цивільному процесі України: Поняття третіх осіб в цивільному процесі України. Їх види. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги. Підстави і процесуальний порядок вступу у справу третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги. Процесуальні права та обов'язки третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог. Підстави і процесуальний порядок вступу у справу третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги. Процесуальні права та обов'язки третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги.

Курсові роботи з фінансів підприємства