Всі курсові роботи сайту

КУРСОВІ РОБОТИ З ФІНАНСОВОГО ПРАВА

Аудит як вид фінансового контролю
Банківська система України та роль у ній Національного банку України
Бюджетна система та механізм її дії
Бюджетний процес в Україні та його особливості
Бюджетний процес в Україні та його стадії
Бюджетний процес в Україні та його учасники
Бюджетний процес в Україні
Види і методи податкового контролю
Види та методи фінансового контролю
Відповідальність за порушення податкового законодавства
Держава як суб'єкт фінансового права та фінансових правовідносин
Значення бюджету для функціонування держави
Місце фінансового права у правовій системі України
Неподаткові доходи в системі публічних доходів
Органи управління державними фінансами
Організація податкового контролю
Особливості оподаткування нерезидентів податком на доходи фізичних осіб
Підстави припинення податкових зобов'язань
Повноваження контролюючих органів у сфері оподаткування
Поняття та ознаки фінансово-правової відповідальності
Правове регулювання банківського кредитування
Правове регулювання податку на нерухомість
Правове регулювання розрахункових відносин
Правовий статус Національного банку України
Принципи фінансового права
Причини і типові способи вчинення правопорушень у сфері оподаткування та методи їх виявлення
Публічні грошові фонди як фінансово-правова категорія
Розвиток радянської науки фінансового права (1917 - 1991 рр.)
Страхова діяльність держави
Структура видатків Державного бюджету України
Фінансова система України
Фінансове право як галузь права: ознаки, особливості
Фінансовий контроль в системі фінансового права
Фінансовий контроль як функція управління
Фінансово-правові норми, їх структура та види
Фінансово-процесуальні норми

Інші курсові роботи:

Митний контроль: Суть і значення митного контролю. Суть митного контролю. Функції і принципи митного контролю. Права і обов'язки митної служби. Загальні положення проходження служби в митних органах. Права, обов'язки та відповідальність працівників митних органів. Діяльність та розвиток митного контролю в Україні. Форми митного контролю. Особливі режими митного контролю.
Управління в сфері соціального захисту населення: Соціальний захист та його організаційно-правові форми. Концепції, форми та системи соціального захисту: зарубіжний досвід. Поняття соціального захисту та його структура в Україні. Організаційно-правові форми та види соціального захисту в Україні. Правовідносини у сфері соціального захисту. Особливості правовідносин у сфері соціального захисту, їх склад та загальна характеристика. Суб'єкти, об'єкти та зміст правовідносин у сфері соціального захисту. Особливості управління у сфері соціального захисту населення. Організаційно-правові засади державного управління у сфері соціального захисту населення. Правовий статус Міністерства праці та соціальної політики України. Інші органи виконавчої влади, що здійснюють державне управління в сфері соціального захисту населення. Місцеве самоврядування і соціальний захист населення.
Представництво в цивільному процесі: Поняття судового представництва. Поняття та значення процесуального представництва. Інститут судового представництва в теорії цивільно-процесуального права. Представництво в цивільному процесі іноземних держав. Підстави і види судового представництва. Обсяг і оформлення повноважень представника в суді. Особи, які можуть бути і не можуть бути представниками в суді.
Письмові та речові докази як засоби доказування: Теоретичні засади дослідження письмових та речових доказів у цивільному процесі. Поняття і види доказів. Поняття доказування та його стадії. Характеристика письмових та речових доказів як засобів доказування. Особливості письмових доказів. Характеристика речових доказів. Загальні засади оцінки та забезпечення доказів у цивільному процесі.
Наказне провадження: Новий цивільно-процесуальний кодекс. Історичний досвід наказного провадження. Практика наказного провадження в цивільному процесі іноземних держав. Поняття і сутність судового наказу. Збудження наказового провадження. Видача судового наказу. Загальні особливості наказного провадження за новим ЦПК України. Порушення наказного провадження. Видача судового наказу. Повідомлення боржника про видачу судового наказу. Набрання судовим наказом законної сили та видача його стягувачеві. Скасування судового наказу. Переваги і недоліки нормативного регулювання наказного провадження.

Курсові роботи з фінансового права