Всі курсові роботи сайту

КУРСОВІ РОБОТИ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Динаміка фізичного розвитку школярів
Здоровий спосіб життя
Історія розвитку фізичного виховання у ВДУ ім. Лесі Українки
Мотивація спортивної діяльності спортсмена
Оздоровча фізична культура в умовах проживання на радіоактивно забруднених територіях
Професійна фізична підготовка
Професійне самовиховання вчителя фізичного виховання
Психологічні особливості тренувального процесу у спорті
Розвиток гнучкості у школярів
Розвиток національної системи фізичного вдосконалення
Розвиток спритності у футболістів
Розвиток фізичного виховання в Україні в кінці ХІХ - на початку ХХ ст.
Розвиток швидкості у футболістів
Фізична культура і спорт в сучасному суспільстві
Фізична культура як засіб попередження хвороб
Фізична підготовка юних волейболістів
Фізичне виховання запорозьких козаків
Фізичні навантаження і оздоровчий ефект уроків фізкультури
Фізкультура і спорт на Волині

Інші курсові роботи:

Правове регулювання адміністративної відповідальності: Теоретичні засади дослідження адміністративної відповідальності. Сутність адміністративної відповідальності та її особливості. Адміністративний проступок як підстава адміністративної відповідальності. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності. Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення. Порушення справи про адміністративний проступок і складання протоколу. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення. Розгляд справ про адміністративні правопорушення.
Правовий статус центральних органів виконавчої влади: Загальний огляд джерел за темою курсової роботи. Види центральних органів виконавчої влади. Зміст діяльності центральних органів виконавчої влади. Урядові органи державного управління.
Органи місцевого самоврядування: Поняття і система органів місцевого самоврядування. Представницькі та виконавчі органи місцевого самоврядування. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування.
Право власності на землі житлової та громадської забудови: Джерела земельного права в Україні. Склад та цільове призначення земель житлової та громадської забудови. Виникнення і припинення права власності на землі житлової та громадської забудови. Підстави то порядок виникнення право власності на землю. Підстави та порядок припинення право власності на землю. Захист права власності на землю та цивільно-правова відповідальність за порушення земельного законодавства. Гарантії прав на землю. Способи захисту прав на землю. Відшкодування збитків власником земельних ділянок і землекористувачам. Вирішення земельних спорів.
Повноваження третейських судів при захисті прав споживачів: Теоретичні засади дослідження повноважень третейських судів при захисті прав споживачів. Поняття захисту прав споживачів згідно законодавства України. Поняття третейських судів. Діяльність третейських судів згідно законодавства України. Загальні положення діяльності третейських судів (принципи діяльності, повноваження, види). Формування третейських судів. Третейський розгляд. Рішення третейського суду. Виконання рішень. Особливості повноважень третейських судів по окремих справах та спорах.

Курсові роботи з фізичної культури