Всі курсові роботи сайту

КУРСОВІ РОБОТИ З ТЕХНОЛОГІЙ

Асортимент електропобутових товарів
Виконання простої штукатурки вручну по дерев'яній поверхні. Лакування дерев'яних поверхонь
Влаштування маяків під високоякісну штукатурку. Ремонт неводних фарбувань
Залізнення цементної штукатурки. Фарбування поштукатуреної поверхні клейовою сумішшю за допомогою фарбопульта
Кочівля бджіл
Крапля як лікарська форма
Організація роботи буфета в готелі
Реклама на торгівельному підприємстві
Реклама як засіб забезпечення споживачів відомостями про товар та послуги

Інші курсові роботи:

Управління в сфері соціального захисту населення: Соціальний захист та його організаційно-правові форми. Концепції, форми та системи соціального захисту: зарубіжний досвід. Поняття соціального захисту та його структура в Україні. Організаційно-правові форми та види соціального захисту в Україні. Правовідносини у сфері соціального захисту. Особливості правовідносин у сфері соціального захисту, їх склад та загальна характеристика. Суб'єкти, об'єкти та зміст правовідносин у сфері соціального захисту. Особливості управління у сфері соціального захисту населення. Організаційно-правові засади державного управління у сфері соціального захисту населення. Правовий статус Міністерства праці та соціальної політики України. Інші органи виконавчої влади, що здійснюють державне управління в сфері соціального захисту населення. Місцеве самоврядування і соціальний захист населення.
Джерела земельного права: Земельне право в системі права України. Поняття та особливості предмету земельного права. Поняття то види земельних правовідносин. Джерела земельного права - поняття, особливості та класифікація. Характеристика основних джерел земельного права. Конституція України - системоутворююче джерело земельного права. Закони як джерело земельного право. Підзаконні акти як джерело земельного право. Міжнародно-правові акти як джерело земельного право.
Зміни у позові: Теоретичні засади дослідження позову та змін у позові. Поняття позову. Елементи позову: предмет, підстава, зміст. Види позовів. Право на пред'явлення позову і процесуальний порядок його реалізації. Особливості зміни позовних вимог згідно законодавства України. Поняття та види змін у позовному спорі. Зміна позову у цивільних справах, що виникають із земельних правовідносин.
Особливості дослідження звукозапису та демонстрації відеозапису у судовому процесі: Теоретичні засади дослідження особливостей дослідження звукозапису та демонстрації відеозапису у судовому процесі. Поняття цивільного судочинства. Поняття доказування у цивільному процесі. Характеристика речових доказів. Аналіз особливостей дослідження звукозапису та демонстрації відеозапису у судовому процесі. Загальні засади оцінки та забезпечення доказів у цивільному процесі. Дослідження звукозапису та демонстрації відеозапису у судовому процесі.
Фізична особа як суб'єкт цивільного права: Поняття фізичної особи у цивільному праві України. Поняття фізичної особи. Ім'я фізичної особи. Місце проживання фізичної особи. Цивільна правоздатність та дієздатність фізичної особи. Правоздатність фізичної особи. Цивільна дієздатність фізичної особи. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою і оголошення її такою, що померла. Опіка та піклування. Фізична особа - підприємець.

Курсові роботи з технологій