Всі курсові роботи сайту

КУРСОВІ РОБОТИ З СІМЕЙНОГО ПРАВА

Визначення розміру аліментів на дітей
Відшкодування шкоди батьками, позбавленими батьківських прав
Встановлення походження дітей
Захист інтересів дітей у разі розірвання батьками шлюбу
Захист сімейних прав
Місце сімейного права у системі права України
Моральні засади Сімейного кодексу
Недосконалість законодавства про опіку та піклування
Опіка та піклування
Особисті немайнові права та обов'язки батьків
Патронат над дітьми
Позбавлення батьківських прав
Порядок позбавлення батьківських прав
Права та обов'язки подружжя
Правове регулювання сімейних відносин за законодавством Німеччини
Правовий статус дитини
Режим окремого проживання подружжя
Режим окремого проживання
Сім'я і родина
Усиновлення

Інші курсові роботи:

Державне управління в сфері екології та природних ресурсів: Поняття сфери екології та природних ресурсів як об'єкту державного управління. Поняття сфери екології та природних ресурсів згідно законодавства України. Поняття і зміст державного управління природокористуванням і охороною навколишнього природного середовища. Система органів управління у сфері екології та природних ресурсів та їх повноваження. Повноваження рад у галузі охорони навколишнього природного середовища. Повноваження органів управління в галузі охорони навколишнього природного середовища. Місцеве самоврядування і охорона природних ресурсів. Способи забезпечення законності державного управління в сфері екології та природних ресурсів. Державний контроль і нагляд в області використання і охорони природних ресурсів. Адміністративна відповідальність за правопорушення в області використання і охорони природних ресурсів. Діяльність органів внутрішніх справ щодо забезпечення управління у сфері екології.
Управління внутрішніми справами: Загальні засади управління внутрішніми справами. Організаційно-правові засади управління внутрішніми справами. Громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону. Державний пожежний нагляд. Внутрішні війська. Структура органів внутрішніх справ. Структура центральних органів внутрішніх справ. Структура територіальних органів внутрішніх справ. Обсяг розмежування компетенції у сфері охорони громадського порядку між структурними підрозділами ОВС. Компетенція центральних органів внутрішніх справ. Компетенція територіальних підрозділів ОВС. Компетенція міліції України.
Аграрне право України як предмет і наука: предмет і система аграрного права. Поняття і предмет аграрного права, відмежування його від предмету земельного права. Методи регулювання в аграрному праві. Принципи аграрного права. Система аграрного права. Завдання та функції аграрного права. Джерела аграрного права.
Заходи процесуального примусу: Теоретичні засади дослідження заходів процесуального примусу. Цивільний процесуальний порядок (форма) захисту майнових і особистих немайнових прав та охоронюваних законом інтересів громадян і організацій. Цивільне судочинство та його стадії. Поняття, види і структура норм цивільного процесуального права. Характеристика санкцій цивільного процесуального права. Поняття, види та функції санкцій цивільного процесуального права. Відшкодування майнових збитків. Аналіз заходів процесуального примусу.
Особливості дослідження звукозапису та демонстрації відеозапису у судовому процесі: Теоретичні засади дослідження особливостей дослідження звукозапису та демонстрації відеозапису у судовому процесі. Поняття цивільного судочинства. Поняття доказування у цивільному процесі. Характеристика речових доказів. Аналіз особливостей дослідження звукозапису та демонстрації відеозапису у судовому процесі. Загальні засади оцінки та забезпечення доказів у цивільному процесі. Дослідження звукозапису та демонстрації відеозапису у судовому процесі.

Курсові роботи з сімейного права