Всі курсові роботи сайту

КУРСОВІ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ "СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ"

Адвокатура в Україні: завдання, принципи та організаційні форми діяльності адвокатури
Акти прокурорського реагування
Апеляційні суди в Україні
Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ
Військова прокуратура
Здійснення адвокатської діяльності на підставі договору про надання правової допомоги
Кадрове забезпечення органів прокуратури
Конституційні основи організації та діяльності нотаріату в Україні
Культура правосуддя
Нагляд прокуратури за додержанням законів органами, що здійснюють досудове розслідування у транспортній сфері
Нагляд прокуратури за додержанням законів органами, що проводять досудове слідство у воєнній сфері
Нотаріат в Україні: історія та сучасність
Оперативні підрозділи, їх завдання та повноваження
Поняття та види правоохоронної діяльності
Правовий статус адвокатських об'єднань та порядок їх реєстрації
Правосуддя як форма державної діяльності
Принцип гласності в судовому процесі та його повної фіксації технічними засобами
Принцип змагальності сторін та свободи надання ними суду своїх доказів
Принцип презумпції невинуватості - принцип правосуддя в Україні
Прокурорська система в Україні
Рада адвокатів регіону
Розвиток прокуратури в роки незалежності України
Система державного регулювання нотаріальної діяльності в Україні та її реформування
Судоустрій Російської Федерації
Сутність та ознаки правоохоронної діяльності

Інші курсові роботи:

Визнання доказів недопустимими в українському кримінальному процесі: Теоретичні засади дослідження визнання доказів недопустимими в українському кримінальному процесі. Поняття доказів у кримінальному процесі. Поняття і елементи процесу доказування в кримінальному провадженні. Обов'язок доказування. Допустимість доказів у кримінальному процесі України. Аналіз особливостей визнання доказів недопустимими в українському кримінальному процесі. Недопустимість доказів, отриманих внаслідок істотного порушення прав та свобод людини. Недопустимість доказів та відомостей, які стосуються особи підозрюваного, обвинуваченого. Процесуальний порядок визнання доказів недопустимими.
Забезпечення прав людини й громадянина при досудовому слідстві: Поняття і загальні положення досудового слідства. Поняття досудового слідства. Загальні положення досудового слідства. Поняття та процесуальний статус обвинуваченого. Поняття обвинуваченого. Забезпечення обвинуваченому права на захист. Нагляд прокуратури за додержанням прав людини і громадянина при досудовому слідстві.
Застосування запобіжного заходу особиста порука: Теоретичні засади дослідження застосування запобіжного заходу особиста порука. Поняття запобіжних заходів. Види запобіжних заходів. Аналіз особливостей застосування запобіжного заходу особиста порука. Поняття особистої поруки. Мета, підстави та порядок застосування особистої поруки.
Обвинувачення як предмет кримінального правосуддя: Теоретичні засади дослідження обвинувачення як предмету кримінального правосуддя. Поняття правосуддя у кримінальних справах. Функція обвинувачення та її місце в системі кримінально-процесуальних функцій. Сторона обвинувачення в кримінальному процесі. Характеристика обвинувачення як предмету кримінального правосуддя. Поняття, сутність та етапи реалізації обвинувачення за новим кримінальним процесуальним законодавством. Правовий статус та повноваження прокурора за новим КПК України.
Проблема переслідування, здійснюваного прокурором у суді: Теоретичні засади дослідження переслідування, здійснюваного прокурором у суді. Прокурор як суб'єкт кримінального переслідування. Правовий статус та повноваження прокурора за новим КПК України. Аналіз особливостей переслідування, здійснюваного прокурором у суді. Зміна обвинувачення в суді. Висунення додаткового обвинувачення. Відмова від підтримання державного обвинувачення. Погодження зміни обвинувачення, висунення нового обвинувачення та відмови від підтримання державного обвинувачення.

Курсові роботи з дисципліни "Судові та правоохоронні органи"