Всі курсові роботи сайту

Курсові роботи з РПС

Агропромисловий комплекс України
Господарський комплекс Подільського економічного району
Господарський комплекс Херсонської області
Ґрунтові ресурси України
Економічна характеристика Волинської області
Економічна характеристика Закарпатської області
Економічна характеристика Карпатського економічного району
Економічна характеристика Карпатського регіону
Економічна характеристика тваринництва Волинської області
Економічний механізм раціонального використання природних ресурсів
Надрові ресурси України
Населення і трудові ресурси Львівської області
Особливості територіальної і галузевої структури народного господарства Харківської області
Охорона природи і раціональне природокористування
Паливно-енергетичний комплекс Західного економічного макрорайону
Південний економічний макрорайон
Природні ресурси України
Природно-ресурсний потенціал Миколаївської області
Природно-ресурсний потенціал Херсонської області
Проблеми використання і охорона природних ресурсів Луцького району
Регіональна діагностика розвитку продуктивних сил
Розвиток і розміщення автомобільного транспорту України
Розвиток і розміщення будівельної промисловості України
Розвиток і розміщення металургії в Україні
Розміщення галузей транспортного комплексу України
Розміщення продуктивних сил Херсона
Розміщення текстильної промисловості Україні
Суть і роль торгівлі в народному господарстві

Інші курсові роботи:

Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування: Загальний огляд джерел за темою курсової роботи. Зміст державної служби. Зміст служби в органах місцевого самоврядування. Порівняльний аналіз змісту державної служби і служби в органах місцевого самоврядування.
Адміністративне судочинство в Україні (другий варіант): Загальний огляд джерел за темою курсової роботи. Поняття та види адміністративних судів. Види проваджень в адміністративному судочинстві. Судові рішення.
Державна служба: Теоретичні засади державної служби. Сутність та особливості державної служби. Цілі та функції державної служби. Види державної служби. Правове забезпечення державної служби. Поняття та правовий статус державних службовців. Державні службовці як суб'єкти адміністративного права. Вимоги, що пред'являються до державних службовців. Умови поступлення на державну службу. Проходження державної служби. Обов'язки і права державних службовців. Юридична відповідальність державних службовців.
Управління внутрішніми справами: Загальні засади управління внутрішніми справами. Організаційно-правові засади управління внутрішніми справами. Громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону. Державний пожежний нагляд. Внутрішні війська. Структура органів внутрішніх справ. Структура центральних органів внутрішніх справ. Структура територіальних органів внутрішніх справ. Обсяг розмежування компетенції у сфері охорони громадського порядку між структурними підрозділами ОВС. Компетенція центральних органів внутрішніх справ. Компетенція територіальних підрозділів ОВС. Компетенція міліції України.
Джерела земельного права: Земельне право в системі права України. Поняття та особливості предмету земельного права. Поняття то види земельних правовідносин. Джерела земельного права - поняття, особливості та класифікація. Характеристика основних джерел земельного права. Конституція України - системоутворююче джерело земельного права. Закони як джерело земельного право. Підзаконні акти як джерело земельного право. Міжнародно-правові акти як джерело земельного право.

Курсові роботи з РПС