Всі курсові роботи сайту

КУРСОВІ РОБОТИ З ПІДПРИЄМНИЦТВА

Бізнес-план приватної клініки
Державне регулювання підприємницької діяльності, економічні функції податків
Економічний ризик та методи його аналізу
Основи підприємницької діяльності
Основні функції підприємництва
Особливості світових моделей ринкової економіки
Роль підприємницької діяльності у розвитку економіки
Роль підприємства у розвитку економіки України
Форми підприємницької діяльності

Інші курсові роботи:

Виконавча влада та її функції: Теоретичні засади дослідження виконавчої влади та її функцій. Суть поняття "виконавча влада" та її ознаки. Конституційно-правові засади організації державної виконавчої влади в Україні. Функції виконавчої влади. Характеристика правового статусу органів виконавчої влади в Україні. Правовий статус Кабінету Міністрів України. Правовий статус центральних органів виконавчої влади. Правовий статус органів виконавчої влади на місцях та їх повноваження. Місце органів виконавчої влади в системі держави. Взаємодія органів виконавчої влади з Президентом України, Верховною Радою України. Взаємозв'язок органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування.
Функції державного управління: Теоретичні засади дослідження функцій державного управління. Управління як соціальне явище. Державне управління та його особливості. Принципи публічного управління. Характеристика функцій державного управління. Поняття та класифікація функцій державного управління. Види функцій державного управління.
Адміністративний процес: Поняття адміністративного процесу. Поняття адміністративного процесу. Мета, завдання і принципи адміністративного процесу. Процесуальні адміністративно-правові відносини. Суб'єкт адміністративного процесу. Структура адміністративного процесу. Загальні питання структури адміністративного процесу. Характеристика справ, що виникають з адміністративно-правових відносин. Справи по скаргах на неправильності в списках виборців та в списках громадян, які мають право брати участь у референдумі.
Роль і значення органів внутрішніх справ у забезпеченні громадського порядку: Нормативно-правове забезпечення діяльності ОВС в охороні громадського правопорядку. Юридичне значення правових актів щодо діяльності ОВС. Класифікація нормативно-правових актів залежно від змісту. Структура органів внутрішніх справ. Структура центральних органів внутрішніх справ. Структура територіальних органів внутрішніх справ. Обсяг розмежування компетенції у сфері охорони громадського порядку між структурними підрозділами ОВС. Компетенція центральних органів внутрішніх справ. Компетенція територіальних підрозділів ОВС. Компетенція міліції України.
Аграрні правовідносини: Поняття правових відносин в теорії права. Поняття і основні ознаки правових відносин. Структура правових відносин та її елементи. Зміст правовідносин. Класифікація правових відносин. Суб'єкти та об'єкти правовідносин. Юридичні факти. Суть та особливості аграрних правовідносин. Поняття та особливості аграрних правовідносин, їх елементи. Підстави виникнення, зміни та припинення аграрних правовідносин. Класифікація аграрних правовідносин. Розмежування аграрних правовідносин та співвідношення їх з іншими галузями права. Розмежування аграрних правовідносин. Спільність галузей права та співвідношення аграрних та інших правовідносин.

Курсові роботи з підприємництва