Всі курсові роботи сайту

КУРСОВІ РОБОТИ З ПОЛІТОЛОГІЇ

Вибори-2004
Релігійний фактор у формуванні системи національної і регіональної безпеки
Співвідношення державного та політичного режимів

Інші курсові роботи:

Державна служба: Теоретичні засади державної служби. Сутність та особливості державної служби. Цілі та функції державної служби. Види державної служби. Правове забезпечення державної служби. Поняття та правовий статус державних службовців. Державні службовці як суб'єкти адміністративного права. Вимоги, що пред'являються до державних службовців. Умови поступлення на державну службу. Проходження державної служби. Обов'язки і права державних службовців. Юридична відповідальність державних службовців.
Роль адміністративного права в становленні ринкових відносин в Україні: Адміністративне право як галузь права і як юридична наука. Джерела адміністративного права. Адміністративне право як галузь права. Предмет адміністративного права. Методи адміністративного права. Структура адміністративного права. Функції адміністративного права. Наука адміністративного права. Джерела адміністративного права. Адміністративно-правове регулювання суспільних відносин. Адміністративно-правові відносини. Адміністративно-правові та суспільні відносини. Особливості адміністративно-правових відносин. Види адміністративно-правових відносин. Вплив адміністративного права на закріплення і розвиток ринкових відносин. Необхідність і характер державного управління економікою. Зміст державного керівництва у сфері економіки. Система центральних і місцевих органів управління у сфері економіки, їх компетенція. Роль держави в забезпеченні економічної безпеки.
Правове забезпечення продовольчої безпеки в Україні: Поняття продовольчої безпеки. Система органів, на яких покладається забезпечення продовольчої безпеки в Україні. Правове забезпечення продовольчої безпеки України.
Відновлення втраченого судового провадження: Теоретичні засади дослідження відновлення втраченого судового провадження. Цивільний процесуальний порядок (форма) захисту майнових і особистих немайнових прав та охоронюваних законом інтересів громадян і організацій. Цивільне судочинство та його стадії. Відновлення втраченого провадження як особливий вид цивільного судочинства. Відкриття справи про відновлення втраченого судового провадження. Розгляд справи про відновлення втраченого судового провадження. Особливості розгляду і вирішення справи про відновлення втраченого судового провадження. Попереднє судове засідання. Значення стадії судового розгляду цивільних справ.
Поняття, завдання джерела і принципи цивільного процесуального права України: Теоретичні засади дослідження цивільного процесуального права. Поняття цивільного процесуального права і його завдання. Система та методи цивільного процесуального права. Місце цивільного процесуального права в правовій системі України. Джерела цивільного процесуального права і межі його дії. Принципи цивільного процесуального права. Поняття, значення і ознаки принципів цивільного процесуального права. Класифікація принципів цивільного процесуального права.

Курсові роботи з політології