Всі курсові роботи сайту

КУРСОВІ РОБОТИ З НОТАРІАТУ

Відмова у вчиненні нотаріальних дій
Загальні правила вчинення нотаріального процесу
Загальні правила посвідчення угод нотаріусом
Істотні умови договору оренди землі та його нотаріальне посвідчення
Перевірка правоздатності юридичних осіб та дієздатності фізичних осіб
Посвідчення договорів доручення та довіреностей
Посвідчення нотаріусами безспірного права, видача свідоцтва про право на спадщину за законом

Інші курсові роботи:

Адміністративний процес: Поняття адміністративного процесу. Поняття адміністративного процесу. Мета, завдання і принципи адміністративного процесу. Процесуальні адміністративно-правові відносини. Суб'єкт адміністративного процесу. Структура адміністративного процесу. Загальні питання структури адміністративного процесу. Характеристика справ, що виникають з адміністративно-правових відносин. Справи по скаргах на неправильності в списках виборців та в списках громадян, які мають право брати участь у референдумі.
Статус центральних органів виконавчої влади: Поняття та правовий статус органів виконавчої влади. Види органів виконавчої влади. Особливості правового статусу центральних органів виконавчої влади. Міністерства. Державні комітети. Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом. Урядові органи державного управління.
Правове становище державних сільськогосподарських підприємств: Теоретичні засади дослідження особливостей правового становища державних сільськогосподарських підприємств. Економічна природа державної власності та її роль в економіці країни. Особливості функціонування суб'єктів державної власності. Державні сільськогосподарські підприємства як суб'єкти аграрних відносин. Аналіз особливостей правового становища державних сільськогосподарських підприємств. Поняття та загальна характеристика правового становища державних і комунальних сільськогосподарських підприємств. Правовий режим майна та особливості здійснення господарської діяльності державними й комунальними сільськогосподарськими підприємствами. Особливості господарської діяльності державних сільськогосподарських підприємств. Особливості правового становища державних комерційних сільськогосподарських підприємств.
Види цивільного судочинства: Теоретичні засади дослідження видів цивільного судочинства. Поняття цивільного судочинства. Цивільне судочинство та його стадії. Позовне провадження - основний вид цивільного судочинства. Поняття позову. Попереднє судове засідання. Значення стадії судового розгляду цивільних справ. Аналіз особливостей інших видів цивільного судочинства. Особливості здійснення наказного провадження. Суть і значення окремого провадження.
Експерт і спеціаліст у цивільному процесі: Загальна характеристика правового становища експерта та спеціаліста у цивільному процесі. Огляд літератури та законодавства за темою дослідження. Правовий статус експерта та спеціаліста. Процесуальний порядок участі експерта в цивільному процесі. Поняття, види та процесуальний порядок призначення експерта в цивільному процесі. Підстави та порядок відводу експерта в цивільному процесі. Порядок дослідження висновку експерта в цивільному процесі. Процесуальний порядок участі спеціаліста в цивільному процесі та порівняльна характеристика з участю експерта. Підстави участі спеціаліста в цивільному процесі. Порівняльно-правовий аналіз участі експерта та спеціаліста в цивільному процесі.

Курсові роботи з нотаріату