Всі курсові роботи сайту

КУРСОВІ РОБОТИ З МІКРОЕКОНОМІКИ

Аналіз грошового ринку України
Безробіття та ціноутворення на ринку праці
Бюджетне обмеження
Варіація факторів виробництва. Оптимум товаровиробника
Виробництво та виробничі функції
Вторинний ринок праці
Державне регулювання цін в умовах ринкової економіки
Досконалий і недосконалий ринок праці
Еластичність попиту та пропозиції: загальна характеристика
Еластичність попиту та пропозиції
Зовнішні ефекти та їх регулювання
Конкуренція і монопсонія на ринку праці
Механізм ринкової рівноваги
Монополія на ринку праці
Монополія на ринку праці
Неринкове ціноутворення
Організаційно-правові форми підприємства
Особливості монополії на ринку праці
Особливості поведінки фірми в різних ринкових структурах
Особливості попиту в Україні
Підприємство на ринку ресурсів
Попит і пропозиція в ринковій економіці
Попит і пропозиція капіталу та аналіз інвестиційних рішень
Попит і пропозиція на ринку праці України
Попит і пропозиція на ринку праці
Попит і пропозиція на ринку ресурсів
Попит і пропозиція
Попит та споживання домогосподарств
Природні монополії
Ринкова конкуренція
Ринок праці та профспілки
Розмір фірми та ефект масштабу виробництва
Система економічних відносин
Споживчі ринки України
Сутність попиту
Теорія ринкового попиту та еластичності
Теорія фірми
Урядова політика на ринку регулювання ціни, дотацій, квот, мита, податків і субсидій
Фірма в умовах олігополії
Функції корисності, сукупна та гранична корисність
Цінова дискримінація
Ціноутворення в різних системах ринку (монополія, чиста монополія, конкуренція)
Ціноутворення в умовах монополізму
Ціноутворення в умовах недосконалої конкуренції
Чиста монополія

Інші курсові роботи:

Види державних службовців: Теоретичні засади державної служби. Сутність та особливості державної служби. Цілі та функції державної служби. Види державної служби. Характеристика видів державних службовців. Поняття державного службовця. Види державних службовців. Поняття і особливості патронатних службовців. Класифікація адміністративних посад державної служби та рангів державних службовців. Правовий статус державного службовця.
Управління у сфері закордонних справ: Теоретичні засади дослідження управління у сфері іноземних справ. Державне управління та його особливості. Організаційно-правові основи управління у сфері закордонних справ. Особливості здійснення управління у сфері іноземних справ в Україні на сучасному етапі. Суб'єкти державного управління у сфері закордонних справ. Адміністративно-правове регулювання в'їзду в Україну й виїзду з України. Основні напрями зовнішньої політики України.
Форми адміністративної діяльності ОВС: Поняття та види форм адміністративної діяльності. Акти управління в ОВС. Адміністративний договір як форма адміністративної діяльності. Організаційні форми адміністративної діяльності.
Роль адміністративного права в становленні ринкових відносин в Україні: Адміністративне право як галузь права і як юридична наука. Джерела адміністративного права. Адміністративне право як галузь права. Предмет адміністративного права. Методи адміністративного права. Структура адміністративного права. Функції адміністративного права. Наука адміністративного права. Джерела адміністративного права. Адміністративно-правове регулювання суспільних відносин. Адміністративно-правові відносини. Адміністративно-правові та суспільні відносини. Особливості адміністративно-правових відносин. Види адміністративно-правових відносин. Вплив адміністративного права на закріплення і розвиток ринкових відносин. Необхідність і характер державного управління економікою. Зміст державного керівництва у сфері економіки. Система центральних і місцевих органів управління у сфері економіки, їх компетенція. Роль держави в забезпеченні економічної безпеки.
Аграрне право України як предмет і наука: предмет і система аграрного права. Поняття і предмет аграрного права, відмежування його від предмету земельного права. Методи регулювання в аграрному праві. Принципи аграрного права. Система аграрного права. Завдання та функції аграрного права. Джерела аграрного права.

Курсові роботи з мікроекономіки