Всі курсові роботи сайту

КУРСОВІ РОБОТИ З МИТНОГО ПРАВА

Вирішення спірних питань при визначенні коду товару за УКТЗЕД
Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів
Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Контрабанда
Митнi процедури на автомобiльному транспортi
Митнi процедури: поняття, види, структура
Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Міжнародне співробітництво митних органів України
Перевезення культурних цінностей через митний кордон України
Перевезення об'єктів фауни через митний кордон України
Правове регулювання митного контролю
Правове регулювання переміщення транспортних засобів через митний кордон України
Прикордонна торгівля України із суміжними державами: загальна характеристика
Процедура застосування особливих видів мита
Соціальний та правовий захист працівників митних органів
Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД)

Інші курсові роботи:

Територіальні органи центрального органу виконавчої влади: Теоретичні засади дослідження територіальних органів центрального органу виконавчої влади. Державне управління та його особливості. Суть поняття "виконавча влада" та її ознаки. Територіальні органи виконавчої влади. Аналіз особливостей функціонування територіальних органів центрального органу виконавчої влади. Централізація та децентралізація у структурній організації державного управління. Загальні засади діяльності територіальних органів центрального органу виконавчої влади. Керівництво та організація діяльності територіальних органів центрального органу виконавчої влади.
Підстави і порядок припинення повноважень президента України: Правовий статус президента в Україні. Підстави припинення повноважень Президента України. Порядок припинення повноважень Президента України. Підготовка і проведення виборів Президента України як порядок припинення повноважень Президента у зв'язку із закінченням терміну його діяльності. Процедура усунення з посади Президента в порядку імпічменту.
Правове забезпечення державної аграрної політики в Україні: Теоретичні засади дослідження правового забезпечення державної аграрної політики в Україні. Аграрна політика, її предмет і завдання. Методи і методологія аграрної політики. Історичні аспекти розвитку аграрної політики в Україні. Розвиток правового забезпечення аграрної реформи в Україні та її етапи. Основні правові акти, що регламентують здійснення аграрної політики в Україні. Поняття і види нормативно-правових актів аграрного права. Закони в контексті здійснення аграрної політики. Підзаконні акти. Засоби вдосконалення аграрного законодавства. Основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року. Основні складові та мета державної аграрної політики. Основні пріоритети державної аграрної політики. Шляхи реалізації основних пріоритетів державної аграрної політики.
Повноваження третейських судів при захисті прав споживачів: Теоретичні засади дослідження повноважень третейських судів при захисті прав споживачів. Поняття захисту прав споживачів згідно законодавства України. Поняття третейських судів. Діяльність третейських судів згідно законодавства України. Загальні положення діяльності третейських судів (принципи діяльності, повноваження, види). Формування третейських судів. Третейський розгляд. Рішення третейського суду. Виконання рішень. Особливості повноважень третейських судів по окремих справах та спорах.
Судові постанови: Теоретичні засади дослідження законної сили рішення суду. Поняття і види судових постанов. Поняття судових рішень. Ухвали суду першої інстанції. Процесуальний порядок винесення судових рішень та набрання ними законної сили. Порядок ухвалення судового рішення. Виконання судового рішення. Виправлення недоліків рішення судом, що його ухвалив. Набрання рішенням суду законної сили. Вимоги, яким має відповідати судове рішення. Особливості набрання законної сили рішень суду в цивільному процесі іноземних держав.

Курсові роботи з митного права