Всі курсові роботи сайту

КУРСОВІ РОБОТИ З МЕНЕДЖМЕНТУ

Аналіз конкуренції в галузі
Атестація персоналу
Види контролю на підприємстві ВАТ "Луцькпластмас"
Використання функцій управління на підприємстві ТЗОВ "Троянда"
Внутрішнє середовище організації
Вплив структури трудового колективу підприємства на його діяльність
Державні цінні папери
Ефективність управління організацією
Зовнішнє середовище організації
Зовнішнє середовище підприємства
Інформаційне забезпечення процесу управління підприємством
Історія розвитку теорії управління та менеджменту
Кадрова політика ВАТ "Луцькпластмас"
Керівництво та лідерство в закладах охорони здоров'я
Менеджмент АТЗТ "Агент"
Менеджмент як теорія і практика управління
Методи управління підприємством у сучасних умовах
Методологія організаційної системи управління персоналом
Мотивація персоналу на підприємстві
Мотивація як функція менеджменту
Організаційна структура управління споживчою кооперацією
Організаційні структури
Організаційно-розпорядчі методи на підприємстві АТЗТ "Агент"
Організаційно-розпорядчі методи управління на підприємстві АТЗТ "Агент"
Організація виробничого процесу на Любомльському хлібозаводі
Організація і контроль виконання Державного бюджету України
Організація та контроль використання бюджетних коштів на рівні виконавчої влади
Організація управління акціонерним товариством
Підходи кількісної школи при розробці та ухваленні управлінських рішень
Порядок регулювання та перерозподілу доходів між рівнями бюджетної системи
Прийняття стратегічних рішень. Критерій альтернатив
Прийняття та реалізація управлінських рішень
Прийняття рішень як складова управлінського циклу
Прийняття управлінських рішень
Проблеми мотивації як функції менеджменту в управлінні підприємством
Реалізація функції контролю на Голобському хлібозаводі
Розвиток ділової кар'єри на підприємстві
Розробка системи менеджменту в організації
Розробка системи менеджменту на ПП "Інтро"
Система кадрового забезпечення соціально-культурної сфери
Соціально-психологічні методи управління ТзОВ "Троянда"
Створення раціональних трудових відносин на виробничо-комерційній фірмі "Ковель"
Стратегічне планування
Сутність, значення та основні завдання ситуаційного аналізу підприємства
Управління бюджетом
Управління кадровою політикою закладів охорони здоров'я
Управління конфліктами в закладах охорони здоров'я
Управління матеріальними ресурсами на підприємстві
Управління персоналом на підприємстві ВАТ "Луцький авторемонтний завод"
Управління персоналом на ТзОВ "Світоч"
Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства
Управління якістю виробництва продукції на ВАТ "ГаличФарм"
Фінансування бюджетних витрат через органи Державного казначейства України
Формування принципів менеджменту на "Сталкер ІТК"
Формування принципів менеджменту на ВАТ "ЛуАЗ"
Формування принципів менеджменту на ВАТ "Луцький автомобільний завод"
Створення ефективного менеджменту на ВАТ "УкрВолгатехсервіс"
Формування принципів менеджменту на ВАТ "УкрВолгатехсервіс"
Формування принципів менеджменту на підприємстві ВАТ "Волиньгеопроект"
Формування принципів менеджменту на підприємстві СГ ТЗоВ "Агропродторг"
Формування принципів менеджменту на ТзОВ "Квантор"
Створення ефективного менеджменту на ТзОВ "Сталкер ІТК"
Формування принципів менеджменту на ТзОВ "Сталкер ІТК"
Функції менеджменту
Характеристика менеджменту ВАТ "Луцький автомобільний завод"
Характеристика менеджменту ВАТ "Луцький автомобільний завод"
Характеристика менеджменту ВАТ "Луцькпластмас"
Характеристика менеджменту ВАТ "Любешівська ПМК-199"
Характеристика менеджменту ВАТ "Спектр"
Характеристика менеджменту ВАТ Луцького комбікормового заводу
Характеристика менеджменту ТзОВ "Etna-soft"
Характеристика менеджменту ТзОВ "Сталкер"
Характеристика менеджменту ТзОВ "Троянда"
Шведська та фінська школи менеджменту

Інші курсові роботи:

Адміністративно-правовий статус президента України та його особливості: Загальний огляд джерел за темою курсової роботи. Повноваження Президента у сфері виконавчої влади. Президент як голова ради національної безпеки і оборони. Інститут представників Президента України.
Предмет адміністративного права: Загальний огляд джерел за темою курсової роботи. Предмет адміністративного права. Метод адміністративно-правового регулювання. Відокремлення адміністративного права від інших галузей права.
Сутність та зміст адміністративно-правової реформи в Україні: Концепція адміністративної реформи в Україні. Особливості здійснення адміністративно-правової реформи в Україні. Соціально-економічні засади адміністративно-правової реформи в Україні. Особливості адміністративно-територіальної реформи в контексті адміністративно-правової реформи в Україні. Зарубіжний досвід адміністративно-правової реформи.
Правове регулювання біржової діяльності: Теоретичні засади правового регулювання біржової діяльності в Україні. Поняття, ознаки та види бірж. Особливості біржового процесу в Україні. Законодавчо-правове регулювання біржової діяльності. Зміст правового регулювання біржової діяльності. Регулювання біржової діяльності через оподаткування. Правове регулювання біржової діяльності за кордоном. Характеристика окремих законодавчих актів щодо регулювання біржової діяльності. Закон України "Про товарну біржу". Закон України "Про цінні папери і фондову біржу".
Правове забезпечення продовольчої безпеки в Україні: Поняття продовольчої безпеки. Система органів, на яких покладається забезпечення продовольчої безпеки в Україні. Правове забезпечення продовольчої безпеки України.

Курсові роботи з менеджменту