Всі курсові роботи сайту

КУРСОВІ РОБОТИ З ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА

Державне регулювання земельної реформи в Україні: організаційні та правові аспекти
Джерела земельного права
Підзаконні нормативно-правові акти як джерела земельного права
Право власності на землі житлової та громадської забудови в Україні
Право власності на землі житлової та громадської забудови
Право загального землекористування
Правове регулювання постійного землекористування в Україні
Умови і порядок передачі земельних ділянок юридичним особам у постійне користування та в оренду

Інші курсові роботи:

Діяльність органів внутрішніх справ щодо попередження і припинення групових порушень громадського порядку і масових заворушень: Теоретичні засади дослідження діяльності органів внутрішніх справ щодо попередження і припинення групових порушень громадського порядку і масових заворушень. Громадський порядок та конституційні основи його охорони. Поняття групових порушень громадського порядку і масових заворушень. Сутність діяльності органів внутрішніх справ щодо попередження і припинення порушень громадського порядку. Аналіз особливостей діяльності органів внутрішніх справ щодо попередження і припинення групових порушень громадського порядку і масових заворушень. Оперативно-тактичні дії ОВС щодо ліквідації групових порушень громадського порядку та масових заворушень. Застосування спеціальних засобів. Організаційно-правові засади службово-бойової діяльності ПМОП "Беркут".
Заходи адміністративного примусу: Поняття адміністративного примусу. Поняття та ознаки правопорушення. Адміністративний примус, його види. Законодавче регулювання застосування основних елементів заходів адміністративного примусу. Законодавче регулювання застосування заходів адміністративного запобігання. Законодавче регулювання застосування заходів адміністративного припинення. Заходи адміністративного стягнення. Поняття і основні риси адміністративної відповідальності. Законодавчі основи адміністративної відповідальності. Поняття та сутність актів адміністративного примусу.
Управління сільським господарством: Організаційно-правові засади управління агропромисловим комплексом. Загальні засади управління агропромисловим комплексом. Система органів управління агропромисловим комплексом та їх компетенція. Підприємства в сільському господарстві. Колективне сільськогосподарське підприємство. Фермерське господарство. Особисте селянське господарство. Державний контроль та адміністративна відповідальність в агропромисловому комплексі. Державний контроль в агропромисловому комплексі. Адміністративна відповідальність за правопорушення в агропромисловому комплексі.
Представництво в цивільному процесі: Поняття судового представництва. Поняття та значення процесуального представництва. Інститут судового представництва в теорії цивільно-процесуального права. Представництво в цивільному процесі іноземних держав. Підстави і види судового представництва. Обсяг і оформлення повноважень представника в суді. Особи, які можуть бути і не можуть бути представниками в суді.
Апеляційне провадження: Теоретичні засади дослідження апеляційного провадження. Сутність і значення стадії апеляційного провадження. Право апеляційного оскарження рішень і ухвал суду першої інстанції та процесуальний порядок його реалізації. Особливості здійснення правосуддя в апеляційній інстанції. Підготовка і розгляд справи судом апеляційної інстанції. Повноваження суду апеляційної інстанції. Апеляційне оскарження і перевірка ухвал суду першої інстанції. Ухвали і рішення апеляційного суду.

Курсові роботи з земельного права