Всі курсові роботи сайту

КУРСОВІ РОБОТИ З ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ

Державна політика зайнятості
Державні доходи населення
Контрактна форма оплати праці
Основні заходи підвищення та зміцнення трудового потенціалу України
Особливості формування ринку праці в умовах перехідної економіки
Поняття і сторони соціального партнерства у сфері праці
Професійна орієнтація, підготовка і перепідготовка незайнятого населення
Соціально-трудові відносини як вид соціальних відносин
Соціально-трудові відносини як система, нормування та оплата праці в АПК
Фінансування соціального захисту від безробіття

Інші курсові роботи:

Адміністративне судочинство в Україні: Загальний огляд джерел за темою курсової роботи. Поняття та види адміністративних судів. Види проваджень в адміністративному судочинстві. Судові рішення.
Переконання, заохочення та примус в діяльності публічної адміністрації: Загальний огляд джерел за темою курсової роботи. Переконання в діяльності публічної адміністрації. Заохочення в діяльності публічної адміністрації. Примус в діяльності публічної адміністрації.
Поняття адміністративного права: Загальний огляд джерел за темою курсової роботи. Предмет адміністративного права. Метод адміністративно-правового регулювання. Відокремлення адміністративного права від інших галузей права.
Органи місцевого самоврядування: Поняття і система органів місцевого самоврядування. Представницькі та виконавчі органи місцевого самоврядування. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування в контексті децентралізації державної влади.
Право власності на землі житлової та громадської забудови: Джерела земельного права в Україні. Склад та цільове призначення земель житлової та громадської забудови. Виникнення і припинення права власності на землі житлової та громадської забудови. Підстави то порядок виникнення право власності на землю. Підстави та порядок припинення право власності на землю. Захист права власності на землю та цивільно-правова відповідальність за порушення земельного законодавства. Гарантії прав на землю. Способи захисту прав на землю. Відшкодування збитків власником земельних ділянок і землекористувачам. Вирішення земельних спорів.

Курсові роботи з економіки праці