Всі курсові роботи сайту

КУРСОВІ РОБОТИ З ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА

Екологічний контроль
Екологічні правовідносини
Загальне і спеціальне природокористування
Правовий режим природних заповідників
Природоохоронна діяльність міліції

Інші курсові роботи:

Дільничний інспектор як суб'єкт попередження злочинності: Теоретичні засади дослідження попередження злочинності. Поняття попередження злочинності. Об'єкти, рівні й форми профілактики злочинності. Суб'єкти попереджувальної діяльності і їх класифікація. Дільничний інспектор у системі попередження злочинності. Правовий статус дільничного інспектора міліції. Правове регулювання діяльності дільничних інспекторів міліції. Форми діяльності дільничних інспекторів міліції. Методи діяльності дільничних інспекторів міліції. Взаємодія дільничних інспекторів з іншими службами міліції, іншими державними органами та громадськістю.
Державне управління в сфері екології та природних ресурсів: Поняття сфери екології та природних ресурсів як об'єкту державного управління. Поняття сфери екології та природних ресурсів згідно законодавства України. Поняття і зміст державного управління природокористуванням і охороною навколишнього природного середовища. Система органів управління у сфері екології та природних ресурсів та їх повноваження. Повноваження рад у галузі охорони навколишнього природного середовища. Повноваження органів управління в галузі охорони навколишнього природного середовища. Місцеве самоврядування і охорона природних ресурсів. Способи забезпечення законності державного управління в сфері екології та природних ресурсів. Державний контроль і нагляд в області використання і охорони природних ресурсів. Адміністративна відповідальність за правопорушення в області використання і охорони природних ресурсів. Діяльність органів внутрішніх справ щодо забезпечення управління у сфері екології.
Управління промисловістю в Україні: Організаційно-правові засади управління промисловістю. Промисловість як об'єкт управління. Організаційно-правові засади управління. Завдання державного регулювання розвитку промислового виробництва. Система органів управління промисловістю. Підприємства та їх об'єднання в промисловості. Місцеве самоврядування і промисловість. Підприємства та їх об'єднання в промисловості. Правове становище їх адміністрації. Місцеве самоврядування і промисловість. Державний контроль і нагляд в управлінні промисловістю. Адміністративна відповідальність за правопорушення в промисловості. Державний контроль і нагляд в управлінні промисловістю. Адміністративна відповідальність за правопорушення в промисловості.
Джерела земельного права: Земельне право в системі права України. Поняття та особливості предмету земельного права. Поняття то види земельних правовідносин. Джерела земельного права - поняття, особливості та класифікація. Характеристика основних джерел земельного права. Конституція України - системоутворююче джерело земельного права. Закони як джерело земельного право. Підзаконні акти як джерело земельного право. Міжнародно-правові акти як джерело земельного право.
Письмові та речові докази як засоби доказування: Теоретичні засади дослідження письмових та речових доказів у цивільному процесі. Поняття і види доказів. Поняття доказування та його стадії. Характеристика письмових та речових доказів як засобів доказування. Особливості письмових доказів. Характеристика речових доказів. Загальні засади оцінки та забезпечення доказів у цивільному процесі.

Курсові роботи з екологічного права