Всі курсові роботи сайту

КУРСОВІ РОБОТИ З ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Акціонерна власність
Грошово-кредитне та фінансово-бюджетне регулювання економіки
Державне підприємництво та державна підтримка підприємницької діяльності
Державне регулювання будівельного комплексу
Державне регулювання фондового ринку
Зовнішній державний борг та перспективи його зменшення в Україні
Конкурентоспроможність економіки України
Монетаристська теорія державного регулювання та її застосування в Україні
Напрямки і завдання інвестиційної політики України на 2004-2015 рр.
Податкова політика України
Політика соціального захисту в Україні
Правові та адміністративні методи державного регулювання економіки
Проведення єдиної регуляторної політики в Україні
Прогнозування соціально-економічного розвитку в системі державного регулювання економіки
Прогнозування соціально-економічного розвитку
Програмування в системі державного регулювання економіки
Пряме державне регулювання розвитку науки і техніки
Регулювання платіжного балансу
Регулювання соціально-економічного розвитку
Реформування аграрного сектору економіки
Соціально-економічна характеристика глобалізації
Фінансова система та соціально-економічна стабільність
Фінансові засади здійснення господарської діяльності в збройних силах України
Фінансово-бюджетне та грошово-кредитне регулювання економіки
Фіскальна політика України 2004-2007 років

Інші курсові роботи:

Механізм адміністративно-правового регулювання: Поняття та форми реалізації норм права. Процедури реалізації норм права. Основні проблеми реалізації норм права, та шляхи їх подолання.
Кабінет міністрів України як вищий орган виконавчої влади: Загальний огляд джерел. Кабінет Міністрів в системі органів виконавчої влади. Склад Кабінету Міністрів та статус його членів. Урядові комітети.
Дільничний інспектор як суб'єкт попередження злочинності: Теоретичні засади дослідження попередження злочинності. Поняття попередження злочинності. Об'єкти, рівні й форми профілактики злочинності. Суб'єкти попереджувальної діяльності і їх класифікація. Дільничний інспектор у системі попередження злочинності. Правовий статус дільничного інспектора міліції. Правове регулювання діяльності дільничних інспекторів міліції. Форми діяльності дільничних інспекторів міліції. Методи діяльності дільничних інспекторів міліції. Взаємодія дільничних інспекторів з іншими службами міліції, іншими державними органами та громадськістю.
Злочини проти власності: Поняття і види злочинів проти власності. Об'єкт і предмет посягання злочинів проти власності та суб'єкт їх вчинення. Види злочинів проти власності за формою вини, корисливі та некорисливі злочини. Злочини проти власності за способом їх вчинення. Таємно і відкрито. З насильством і без насильства. З проникненням і без проникнення. Кваліфікуючі ознаки злочинів проти власності. Повторність і рецидив злочинів проти власності та їх кваліфікація. Розмір заподіяної шкоди як кваліфікуюча ознака злочинів проти власності.
Види процедур з надання адміністративних послуг: Теоретичні засади дослідження видів процедур з надання адміністративних послуг. Теоретичні розробки щодо процедур з надання адміністративних послуг в науковій літературі. Поняття адміністративної процедури. Характеристика видів процедур з надання адміністративних послуг. Поняття та особливості адміністративних послуг. Класифікація процедур з надання адміністративних послуг. Міжнародний досвід та нормативно-правове регулювання інституту адміністративних послуг.

Курсові роботи з державного регулювання економіки