Всі курсові роботи сайту

КУРСОВІ РОБОТИ З ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ

Апеляційне провадження в господарському процесі
Апеляційний господарський суд, його місце та значення у системі господарських судів
Визнання та виконання іноземних арбітражних рішень
Відповідач як обов'язковий учасник господарського процесу
Господарсько-процесуальне право як галузь права
Господарсько-процесуальне право як самостійна галузь права
Господарсько-процесуальні та процедурні особливості забезпечення вирішення спорів
Докази в господарському процесі
Докази у господарському процесі
Загальна характеристика інституту виконання судових рішень
Запобіжні заходи як умова вирішення господарського спору
Історiя розвитку i становлення господарських судiв в Україні
Історія розвитку i становлення господарських судів в Україні
Історія утворення та діяльності Одеського комерційного суду
Касаційна інстанція господарського судочинства
Касаційне провадження в господарському процесі
Колізії в регулюванні процедур банкрутства та виконавчого провадження
Мирова угода у справі про банкрутство
Місцевий господарський суд - перша інстанція у господарському судочинстві
Органи примусового виконання, їх завдання та значення в господарському процесі
Організаційно-правові засади господарського судочинства
Особливості провадження у справах за участю іноземних осіб у господарському процесі
Перегляд судових актів Вищого господарського суду України Верховним судом України
Порядок та особливості процесуального ведення судового засідання
Правова регламентація пред'явлення претензії в господарському процесі
Правове становище казенного підприємства
Правовий статус відповідача у господарському процесі
Принцип рівності в господарському судочинстві
Провадження у справах за участю іноземних осіб у господарському процесі
Процесуальні засоби захисту прав та законних інтересів відповідача у господарському процесі
Стадія підготовки господарської справи до розгляду
Сторони в господарському процесі, їх правова характеристика
Сторони у господарському процесі
Суддя господарського суду - головна особа господарського судочинства
Судові витрати в господарському процесі
Треті особи в господарському процесі України
Характеристика апеляційного провадження в господарському процесі

Інші курсові роботи:

Дисциплінарна відповідальність окремих видів державних службовців: Теоретичні засади дослідження особливостей інституту дисциплінарної відповідальності окремих видів державних службовців. Поняття "державний службовець". Типи посад державних службовців. Поняття та особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців. Особливості застосування та оскарження дисциплінарних стягнень щодо державних службовців. Аналіз особливостей дисциплінарної відповідальності щодо окремих категорій державних службовців. Дисциплінарна відповідальність суддів. Особливості дисциплінарної відповідальності окремих видів державних службовців.
Державна служба зайнятості: Правова організація працевлаштування громадян в Україні. Поняття зайнятості населення. Правове регулювання працевлаштування громадян України. Державні гарантії права на вибір виду зайнятості в Україні. Поняття працевлаштування та його правові форми. Поняття безробітного та його правове становище. Організаційна структура державних органів управління трудовими ресурсами в Україні. Державна служба зайнятості в системі управління трудовими ресурсами. Структура Державної служби зайнятості. Основні завдання державної служби зайнятості. Відповідальність структурних підрозділів державної служби зайнятості. Права державної служби зайнятості. Контроль за додержанням законодавства про зайнятість населення.
Управління внутрішніми справами: Загальні засади управління внутрішніми справами. Організаційно-правові засади управління внутрішніми справами. Громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону. Державний пожежний нагляд. Внутрішні війська. Структура органів внутрішніх справ. Структура центральних органів внутрішніх справ. Структура територіальних органів внутрішніх справ. Обсяг розмежування компетенції у сфері охорони громадського порядку між структурними підрозділами ОВС. Компетенція центральних органів внутрішніх справ. Компетенція територіальних підрозділів ОВС. Компетенція міліції України.
Аграрні правовідносини: Поняття правових відносин в теорії права. Поняття і основні ознаки правових відносин. Структура правових відносин та її елементи. Зміст правовідносин. Класифікація правових відносин. Суб'єкти та об'єкти правовідносин. Юридичні факти. Суть та особливості аграрних правовідносин. Поняття та особливості аграрних правовідносин, їх елементи. Підстави виникнення, зміни та припинення аграрних правовідносин. Класифікація аграрних правовідносин. Розмежування аграрних правовідносин та співвідношення їх з іншими галузями права. Розмежування аграрних правовідносин. Спільність галузей права та співвідношення аграрних та інших правовідносин.
Касаційне провадження: Теоретичні засади дослідження суті касаційного провадження. Поняття цивільного судочинства. Поняття касаційного провадження. Значення касаційного оскарження і перевірки рішень та ухвал суду першої і апеляційної інстанції. Характеристика основних елементів касаційного провадження. Право касаційного оскарження рішень і ухвал суду та процесуальний порядок його реалізації. Процесуальний порядок розгляду справи судом касаційної інстанції. Повноваження суду касаційної інстанції, його рішення та ухвали. Провадження по перегляду судових рішень у зв'язку з винятковими обставинами.

Курсові роботи з господарського процесу