Всі курсові роботи сайту

КУРСОВІ РОБОТИ З БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Бухгалтерські служби і облік виконання бюджету
Бюджет як об'єкт бюджетного менеджменту
Бюджет як об'єкт бюджетного менеджменту
Бюджетний дефіцит і методи його оптимізації
Бюджетний дефіцит
Взаємовідносини між бюджетами різних рівнів та їх удосконалення
Взаємовідносини між бюджетами різних рівнів та можливості їх удосконалення
Взаємовідносини між бюджетами різних рівнів
Видатки місцевих бюджетів і раціоналізація їх використання
Вплив міжнародних фінансових центрів на економічний розвиток країн
Вплив організаційно-правових форм господарювання і галузевих особливостей на організацію фінансів
Державна контрольно-ревізійна служба України та шляхи її вдосконалення
Державний фінансовий контроль: поняття та сутність
Держборг України
ДКРС України
Доходи і видатки Державного бюджету України
Доходи та видатки місцевих бюджетів
Доходи та видатки територіальних бюджетів
ДПС України
Економічна суть та роль бюджету України
Експертиза та перевірка в фінансовому контролі
Звітність органів казначейства про виконання державного бюджету
Звітність органів казначейства
Зміст фінансів на різних рівнях економічної системи
Зміст фінансової політики держави та її вплив на економіку, стан фінансів, соціальний розвиток
Зміст, значення й організація фінансового контролю
Кошториси бюджетних установ
Митна політика держави
Мито в системі податків
Міжнародний кредит та його вартість
Напрямок фінансового впливу на процеси суспільного розвитку
Необхідність прийняття Податкового кодексу України
Об'єкти та суб'єкти фінансового контролю: загальна характеристика
Облік грошових коштів і доходів бюджету
Облік і звітність касового виконання бюджету установами казначейської системи
Організація фінансування витрат державного бюджету
Організація, методи та види бюджетного фінансування
Платіжні баланси розвинених країн
Практика формування доходів місцевих бюджетів за рахунок податків і зборів
Ревізії бюджетних установ
Ревізії та перевірки, які проводяться Державною контрольно-ревізійною службою за поданням правоохоронних органів
Фінансовий контроль, його види та методи

Інші курсові роботи:

Історія органів державної безпеки України: Національна безпека України та роль Служби безпеки у її забезпеченні. Стратегія національної безпеки України: цілі, завдання, механізми реалізації. Поняття органів безпеки України. Основні етапи розвитку органів державної безпеки України. Дореволюційний етап розвитку органів державної безпеки України. Радянський період розвитку органів державної безпеки України. Особливості організації діяльності Служби безпеки України. Система і організація діяльності Служби безпеки України. Повноваження Служби безпеки України. Контроль і нагляд за діяльністю Служби безпеки України.
Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування: Загальний огляд джерел за темою курсової роботи. Зміст державної служби. Зміст служби в органах місцевого самоврядування. Порівняльний аналіз змісту державної служби і служби в органах місцевого самоврядування.
Дисциплінарна відповідальність окремих видів державних службовців: Теоретичні засади дослідження особливостей інституту дисциплінарної відповідальності окремих видів державних службовців. Поняття "державний службовець". Типи посад державних службовців. Поняття та особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців. Особливості застосування та оскарження дисциплінарних стягнень щодо державних службовців. Аналіз особливостей дисциплінарної відповідальності щодо окремих категорій державних службовців. Дисциплінарна відповідальність суддів. Особливості дисциплінарної відповідальності окремих видів державних службовців.
Заходи адміністративного примусу: Поняття адміністративного примусу. Поняття та ознаки правопорушення. Адміністративний примус, його види. Законодавче регулювання застосування основних елементів заходів адміністративного примусу. Законодавче регулювання застосування заходів адміністративного запобігання. Законодавче регулювання застосування заходів адміністративного припинення. Заходи адміністративного стягнення. Поняття і основні риси адміністративної відповідальності. Законодавчі основи адміністративної відповідальності. Поняття та сутність актів адміністративного примусу.
Юридична відповідальність за порушення на транспорті: Загальні засади адміністративної відповідальності. Адміністративна відповідальність як вид юридичної відповідальності. Юридичні ознаки адміністративної відповідальності. Законодавство України про адміністративні правопорушення. Основні випадки правопорушень і відповідальності за них на транспорті згідно законодавства України. Особливості забезпечення охорони правопорядку органами внутрішніх справ на транспорті. Цілодобовий режим функціонування транспорту. Концентрація на транспорті великих людських потоків. Зосередження на об'єктах транспорту значних матеріальних цінностей. Сезонні коливання пасажирських та вантажних перевезень.

Курсові роботи з бюджетного менеджменту