Всі курсові роботи сайту

КУРСОВІ РОБОТИ З БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

Аналіз діяльності комерційного банку
Банки як учасники ринку цінних паперів
Банківські операції
Вкладні операції комерційного банку
Депозитні операції комерційних банків України
Інструменти банківського менеджменту
Кредитна політика банку
Менеджмент банківських послуг
Облік споживчих кредитів у іноземній валюті
Організація банківської діяльності та організаційна структура банку
Основні засади споживчого кредитування банками
Порівняльна характеристика міжнародних платіжних систем
Споживче кредитування банками
Управління кредитними ризиками

Інші курсові роботи:

Адміністративна процедура з розгляду спеціальних скарг: Теоретичні засади дослідження адміністративної процедури з розгляду спеціальних скарг. Поняття і характерні риси адміністративного процесу. Принципи адміністративного процесу. Структура адміністративного процесу. Види адміністративних проваджень. Загальні засади провадження по скаргах в адміністративному процесі. Подання скарги. Розгляд скарги. Рішення, за результатами розгляду скарги. Оформлення ходу і результатів провадження по скаргах. Виконання рішення. Особливості адміністративної процедури з розгляду спеціальних скарг. Подання апеляції та підготовка справи до вирішення. Порядок вирішення апеляції.
Виконавча влада та її функції: Теоретичні засади дослідження виконавчої влади та її функцій. Суть поняття "виконавча влада" та її ознаки. Конституційно-правові засади організації державної виконавчої влади в Україні. Функції виконавчої влади. Характеристика правового статусу органів виконавчої влади в Україні. Правовий статус Кабінету Міністрів України. Правовий статус центральних органів виконавчої влади. Правовий статус органів виконавчої влади на місцях та їх повноваження. Місце органів виконавчої влади в системі держави. Взаємодія органів виконавчої влади з Президентом України, Верховною Радою України. Взаємозв'язок органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування.
Адміністративне судочинство в Україні (другий варіант): Загальний огляд джерел за темою курсової роботи. Поняття та види адміністративних судів. Види проваджень в адміністративному судочинстві. Судові рішення.
Державна служба зайнятості: Правова організація працевлаштування громадян в Україні. Поняття зайнятості населення. Правове регулювання працевлаштування громадян України. Державні гарантії права на вибір виду зайнятості в Україні. Поняття працевлаштування та його правові форми. Поняття безробітного та його правове становище. Організаційна структура державних органів управління трудовими ресурсами в Україні. Державна служба зайнятості в системі управління трудовими ресурсами. Структура Державної служби зайнятості. Основні завдання державної служби зайнятості. Відповідальність структурних підрозділів державної служби зайнятості. Права державної служби зайнятості. Контроль за додержанням законодавства про зайнятість населення.
Управління сільським господарством: Організаційно-правові засади управління агропромисловим комплексом. Загальні засади управління агропромисловим комплексом. Система органів управління агропромисловим комплексом та їх компетенція. Підприємства в сільському господарстві. Колективне сільськогосподарське підприємство. Фермерське господарство. Особисте селянське господарство. Державний контроль та адміністративна відповідальність в агропромисловому комплексі. Державний контроль в агропромисловому комплексі. Адміністративна відповідальність за правопорушення в агропромисловому комплексі.

Курсові роботи з банківської справи