Всі курсові роботи сайту

КУРСОВІ РОБОТИ З АУДИТУ

Аудит акціонерних товариств
Аудит нарахування податків і платежів. Аудит нарахування платежів до бюджету
Аудит основних засобів
Аудит розрахунків з постачальниками та підрядниками
Аудиторські послуги
Історія аудиту
Організація і методика аудиту доходів і фінансових результатів
Організація праці аудитора
Помилки і обман в аудиті
Розрахунки по страхуванню
Суб'єкти аудиторської діяльності
Управління аудиторською діяльністю в Україні

Інші курсові роботи:

Міліція: організація, види діяльності і адміністративні повноваження: Поняття та основні завдання діяльності міліції України. Особливості організації діяльності міліції України. Кримінальна міліція. Державна автомобільна інспекція. Міліція охорони. Спеціальні підрозділи міліції. Особливості адміністративної юрисдикції міліції України.
Види державних службовців: Теоретичні засади державної служби. Сутність та особливості державної служби. Цілі та функції державної служби. Види державної служби. Характеристика видів державних службовців. Поняття державного службовця. Види державних службовців. Поняття і особливості патронатних службовців. Класифікація адміністративних посад державної служби та рангів державних службовців. Правовий статус державного службовця.
Функції державного управління: Теоретичні засади дослідження функцій державного управління. Управління як соціальне явище. Державне управління та його особливості. Принципи публічного управління. Характеристика функцій державного управління. Поняття та класифікація функцій державного управління. Види функцій державного управління.
Державна служба: Теоретичні засади державної служби. Сутність та особливості державної служби. Цілі та функції державної служби. Види державної служби. Правове забезпечення державної служби. Поняття та правовий статус державних службовців. Державні службовці як суб'єкти адміністративного права. Вимоги, що пред'являються до державних службовців. Умови поступлення на державну службу. Проходження державної служби. Обов'язки і права державних службовців. Юридична відповідальність державних службовців.
Управління промисловістю в Україні: Організаційно-правові засади управління промисловістю. Промисловість як об'єкт управління. Організаційно-правові засади управління. Завдання державного регулювання розвитку промислового виробництва. Система органів управління промисловістю. Підприємства та їх об'єднання в промисловості. Місцеве самоврядування і промисловість. Підприємства та їх об'єднання в промисловості. Правове становище їх адміністрації. Місцеве самоврядування і промисловість. Державний контроль і нагляд в управлінні промисловістю. Адміністративна відповідальність за правопорушення в промисловості. Державний контроль і нагляд в управлінні промисловістю. Адміністративна відповідальність за правопорушення в промисловості.

Курсові роботи з аудиту