Всі курсові роботи сайту

КУРСОВІ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ

Адміністративний процес
Види процедур з надання адміністративних послуг
Витрати, пов'язані з розглядом справи в адміністративному процесі
Доказування в адміністративних процедурах
Касаційне провадження в адміністративному процесі
Предмет доказування та підстави звільнення від доказування в адміністративному процесі
Представництво в адміністративному процесі
Суб'єкти адміністративної процедури виконавчого провадження
Судовий контроль за діяльністю публічної адміністрації
Ухвали в адміністративному судочинстві
Учасники адміністративного процесу та їх правовий статус

Інші курсові роботи:

Функції державного управління: Теоретичні засади дослідження функцій державного управління. Управління як соціальне явище. Державне управління та його особливості. Принципи публічного управління. Характеристика функцій державного управління. Поняття та класифікація функцій державного управління. Види функцій державного управління.
Форми адміністративної діяльності ОВС: Поняття та види форм адміністративної діяльності. Акти управління в ОВС. Адміністративний договір як форма адміністративної діяльності. Організаційні форми адміністративної діяльності.
Статус центральних органів виконавчої влади: Поняття та правовий статус органів виконавчої влади. Види органів виконавчої влади. Особливості правового статусу центральних органів виконавчої влади. Міністерства. Державні комітети. Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом. Урядові органи державного управління.
Правове забезпечення продовольчої безпеки в Україні: Поняття продовольчої безпеки. Система органів, на яких покладається забезпечення продовольчої безпеки в Україні. Правове забезпечення продовольчої безпеки України.
Експертиза в цивільному процесі: Теоретичні засади дослідження експертної діяльності в цивільному процесі. Поняття судової експертизи. Правове регулювання судової експертизи: перспективи та розвиток. Особливості судової експертизи в цивільному процесі. Підстави призначення експертизи у цивільному процесі та види експертиз. Зміст та структура висновку експерта в цивільному процесі. Особливості проведення деяких видів експертиз в цивільному процесі. Межі застосування судово-психологічної експертизи в цивільному процесі України. Судово-психіатрична експертиза в цивільному процесі. Судова експертиза як невід'ємна складова ефективного захисту прав інтелектуальної власності.

Курсові роботи з адміністративного процесу