Всі курсові роботи сайту

ДЕФЛЯЦІЙНІ ЗАХОДИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

(курсова робота з макроекономіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Сутність дефляції у ринковій економіці ... 5
1.1. Причини інфляції попиту ... 5
1.2. Модель IS-LM для закритої економіки ... 10
1.3. Проблема дефляції в моделі IS-LM ... 19
Розділ 2. Аналіз дефляційних процесів в економіці України ... 21
2.1. Стан основних показників економічної динаміки у 2002 році ... 21
2.2. Причини і наслідки дефляції в економіці України ... 24
Розділ 3. Дефляційна політика у системі антиінфляційних заходів в Україні і перспективи її розвитку ... 35
Висновки ... 41
Література ... 43

Для придбання курсової роботи "Дефляційні заходи в умовах ринкової трансформації" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Дефляційні заходи в умовах ринкової трансформації"

Курсова робота "Дефляційні заходи в умовах ринкової трансформації" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Дефляційні заходи в умовах ринкової трансформації", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Дефляційні заходи в умовах ринкової трансформації" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Управління персоналом на ТзОВ "світоч": Науковий аналіз спеціалізованої літератури з питання управління персоналом у вітчизняній і світовій літературі. Організаційні системи управління персоналом. Цілі і функції системи управління персоналом. Сутність інноваційної стратегії управління персоналом та складові. Аналіз кадрової роботи на ТзОВ "Світоч". Продукція підприємства. Організаційна структура підприємства. Аналіз якісного і кількісного складу персоналу. Процес підбору та прийняття на роботу персоналу. Оцінка професійних якостей співробітників. Мотивація персоналу. Трудова дисципліна. Аналіз плинності кадрів. Шляхи вдосконалення кадрової роботи на підприємстві. Керівництво плинністю кадрів. Формування резерву кадрів. Атестація. Підвищення кваліфікації. Трудова дисципліна.
Розробка маркетингових заходів для ТзОВ "світанок": Аналіз ефективності маркетингової діяльності підприємства. Розробка гіпотези маркетингової стратегії підприємства. Характеристика продукції підприємства і політики фірми. Цінова політика фірми. Збутова політика. Політика просування товарів. Економічне обґрунтування курсової роботи. Планування і проведення маркетингових досліджень для перевірки сформульованої гіпотези.
Виробництво і споживання: Суть споживання та граничної схильності до споживання. Процес суспільного виробництва і його взаємодія із споживанням. Використовуваний дохід і споживання. Види і функції споживання. Гранична схильність до споживання. Динаміка і структура споживання в Україні. Аналіз динаміки і структури споживання в Україні в 2003 році. Огляд показників споживання за результатами 2004 року. Аналіз динаміки і структури споживання в Україні в 2005 році.

Кожна вагома структурна частина курсової "Дефляційні заходи в умовах ринкової трансформації" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Дефляційні заходи в умовах ринкової трансформації" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Дефляційні заходи в умовах ринкової трансформації" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Дефляційні заходи в умовах ринкової трансформації" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Дефляційні заходи в умовах ринкової трансформації