Всі курсові роботи сайту

ГРАНИЧНА СХИЛЬНІСТЬ ДО СПОЖИВАННЯ

(курсова робота з макроекономіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Суть споживання та граничної схильності до споживання ... 5
1.1. Використовуваний дохід і споживання ... 5
1.2. Види і функції споживання ... 7
1.3. Гранична схильність до споживання ... 10
1.4. Середня схильність до споживання ... 13
Розділ 2. Моделі поведінки споживача ... 16
2.1. Кейнсіанська функція споживання ... 16
2.2. Міжчасовий вибір споживача ... 18
2.3. Гіпотеза життєвого циклу та гіпотеза постійного доходу ... 21
Розділ 3. Чинники споживання і заощадження, не пов'язані з поточним доходом ... 27
Висновки ... 31
Література ... 34

Для придбання курсової роботи "Гранична схильність до споживання" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Гранична схильність до споживання"

Курсова робота "Гранична схильність до споживання" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Гранична схильність до споживання", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Гранична схильність до споживання" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Управління персоналом на підприємстві ВАТ "луцький авторемонтний завод": Огляд основних тенденцій розвитку світового та вітчизняного управління персоналом. Аналіз системи управління персоналом на підприємстві ВАТ "Луцький авторемонтний завод". Планування роботи з кадрами. Основні напрями в кадровій роботі підприємства. Робота з резервом кадрів на висування. Оцінка і проведення атестації кадрів. Шляхи вдосконалення системи управління на підприємстві ВАТ "Луцький авторемонтний завод". Удосконалення роботи відділу кадрів підприємства. Підвищення кваліфікації управлінських кадрів. Виробничо-економічне навчання кадрів.
Розробка маркетингових заходів для ЗАТ "соціальна сфера": Аналіз ефективності маркетингової діяльності підприємства. Розробка гіпотези маркетингової стратегії підприємства. Характеристика продукції підприємства і політики фірми. Цінова політика фірми. Збутова політика. Політика просування товарів. Економічне обґрунтування курсової роботи. Планування і проведення маркетингових досліджень для перевірки сформульованої гіпотези.
Безробіття в Україні: Теоретичні засади дослідження проблеми безробіття та працевлаштування. Причина безробіття. Типи й форми безробіття. Рівень безробіття. Соціальний захист безробітних в Україні. Соціальні наслідки безробіття. Програми сприяння зайнятості. Аналіз стану безробіття та працевлаштування в Україні. Аналіз показників безробіття в Україні. Аналіз стану працевлаштування в Україні.

Кожна вагома структурна частина курсової "Гранична схильність до споживання" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Гранична схильність до споживання" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Гранична схильність до споживання" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Гранична схильність до споживання" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Гранична схильність до споживання