Всі курсові роботи сайту

ВИРОБНИЦТВО І СПОЖИВАННЯ

(курсова робота з економічної теорії)

Вступ ... 3
Розділ 1. Суть споживання та граничної схильності до споживання ... 5
1.1. Процес суспільного виробництва і його взаємодія із споживанням ... 5
1.2. Використовуваний дохід і споживання ... 12
1.3. Види і функції споживання ... 13
1.4. Гранична схильність до споживання ... 17
Розділ 2. Динаміка і структура споживання в Україні ... 20
2.1. Аналіз динаміки і структури споживання в Україні в 2003 році ... 20
2.2. Огляд показників споживання за результатами 2004 року ... 23
2.3. Аналіз динаміки і структури споживання в Україні в 2005 році ... 25
Висновки ... 34
Література ... 37

Для придбання курсової роботи "Виробництво і споживання" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Виробництво і споживання"

Курсова робота "Виробництво і споживання" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Виробництво і споживання", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Виробництво і споживання" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Система розподілу доходів: Теоретичні засади дослідження системи розподілу доходів. Сутність і механізм розподілу доходів. Функціональний розподіл доходів. Персональний розподіл доходів. Сімейні доходи, їхній рівень, джерела і структура. Диференціація доходів населення. Крива Лоренца і коефіцієнт Джині. Аналіз стану розподілу доходів в Україні. Основні тенденції доходів населення та його купівельної спроможності. Розшарування населення за доходами. Шляхи вдосконалення соціально-економічної сфери України. Визначення найбільш актуальних напрямів змін. Напрями підвищення ефективності соціально-економічної політики.
Надрові ресурси України: Розміщення, запаси і структура надрових ресурсів України. Основні напрямки використання надрових ресурсів України. Основні напрямки охорони і раціонального використання надрових ресурсів України.
Використання лінгвістичних ігор на уроках рідної мови у 6-му класі: Критичний огляд літератури. Мета і завдання курсової роботи. Використання лінгвістичних ігор на уроках рідної мови у 6-му класі. Гра серед методів формування пізнавальних інтересів учнів. Практика застосування лінгвістичних ігор на уроках мови в 6-му класі. Значення колективізму в сучасних школах. Основні теоретичні засади проведення колективної лінгвістичної гри. Організаційні питання проведення лінгвістичної колективної гри на уроці української мови у шостому класі. Хід колективного уроку-гри. Зразок лінгвістичної гри для проведення уроків мови у 6-му класі.

Кожна вагома структурна частина курсової "Виробництво і споживання" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Виробництво і споживання" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Виробництво і споживання" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Виробництво і споживання" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Виробництво і споживання