Всі курсові роботи сайту

АКЦІОНЕРНА ФОРМА ВЛАСНОСТІ

(курсова робота з економічної теорії)

Вступ ... 3
Розділ 1. Форми власності в Україні на сучасному етапі ... 5
1.1. Власність як економічна категорія ... 5
1.2. Форми власності ... 10
Розділ 2. Поняття акціонерної власності. Акціонерна власність в економічній системі ... 19
2.1. Сутність і структура акцій та акціонерного капіталу ... 19
2.2. Суперечності акціонерних компаній ... 23
Розділ 3. Особливості акціонерної власності в Україні ... 27
Висновки ... 33
Література ... 35
Додатки ... 37

Для придбання курсової роботи "Акціонерна форма власності" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Акціонерна форма власності"

Курсова робота "Акціонерна форма власності" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Акціонерна форма власності", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Акціонерна форма власності" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Організаційно-фінансові аспекти оренди державного майна в Україні: Теоретичні основи дослідження оренди державного майна в Україні. Економічна природа державної власності та її роль в економіці країни. Особливості функціонування суб'єктів державної власності. Характеристика фінансових аспектів відносин оренди державного майна. Оренда державного майна і порядок її проведення. Орендна плата та її складові. Організаційні аспекти оренди державного майна.
Економічна характеристика карпатського економічного району: Роль економіки району в економіці країни. Природні умови і ресурси району. Населення і трудові ресурси району. Галузева структура, сучасний стан і розміщення господарства Карпатського економічного району. Стан довкілля в регіоні. Проблеми і перспективи розвитку регіону в нових економічних умовах.
Особливості екологічного виховання учнів: Теоретичні засади дослідження особливостей екологічного виховання учнів різних вікових груп. Поняття екологічного виховання. Форми і методи екологічного виховання молодших підлітків. Організація процесу виховання в сучасній школі. Рівні і показники екологічної вихованості учнів 5-7 класів. Застосування форм, методів та засобів екологічного виховання в школі №... (або в методичній літературі). Методичні рекомендації вчителям з організації екологічного виховання.

Кожна вагома структурна частина курсової "Акціонерна форма власності" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Акціонерна форма власності" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Акціонерна форма власності" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Акціонерна форма власності" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Акціонерна форма власності