Всі курсові роботи сайту

Адміністративний статус Державної архівної служби України

(курсова робота з адміністративного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження адміністративного статусу Державної архівної служби України ... 5
1.1. Поняття "архівна система", її основні види ... 5
1.2. Система архівних установ України ... 7
Розділ 2. Характеристика адміністративного статусу Державної архівної служби України ... 19
2.1. Історія Державної архівної служби України ... 19
2.2. Особливості адміністративно-правового статусу Державної архівної служби України ... 25
Висновки ... 39
Література ... 41

Для придбання курсової роботи "Адміністративний статус Державної архівної служби України" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Адміністративний статус Державної архівної служби України"

Курсова робота "Адміністративний статус Державної архівної служби України" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Адміністративний статус Державної архівної служби України", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Адміністративний статус Державної архівної служби України" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Інші курсові роботи:

Треті особи в цивільному процесі України: Поняття третіх осіб в цивільному процесі України. Їх види. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги. Підстави і процесуальний порядок вступу у справу третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги. Процесуальні права та обов'язки третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог. Підстави і процесуальний порядок вступу у справу третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги. Процесуальні права та обов'язки третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги.
Правовий статус юридичної особи: Поняття юридичної особи в цивільному праві. Поняття юридичної особи та її основні ознаки. Розвиток вчення про юридичні особи (концепції, законодавство). Види юридичних осіб. Елементи цивільно-правових ознак юридичної особи. Правоздатність та дієздатність юридичної особи. Державна реєстрація юридичної особи. Філії та представництва юридичних осіб. Форми припинення юридичних осіб. Злиття, приєднання, поділ та перетворення юридичної особи. Перетворення юридичної особи. Виділ юридичної особи. Ліквідація юридичної особи.
Договір підряду: Поняття та значення договору підряду. Права та обов'язки сторін. Відповідальність сторін за неналежне виконання договору. Договір побутового замовлення.

Кожна вагома структурна частина курсової "Адміністративний статус Державної архівної служби України" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У вступі курсової "Адміністративний статус Державної архівної служби України" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження. Список літератури курсової "Адміністративний статус Державної архівної служби України" - більше 20 джерел. Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Посилання в тексті роботи "Адміністративний статус Державної архівної служби України" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

Адміністративний статус Державної архівної служби України